Bảo đảm quyền của người lao động trong các cơ sở dễ phát sinh mại dâm

Thứ bảy 05/01/2019 16:12

Quyết định số 1875/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đưa ra mức hỗ trợ để thực hiện mô hình đảm bảo quyền cảu người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Cụ thể, hỗ trợ thiết lập, duy trì và phát triển thành viên các nhóm đồng đẳng, câu lạc bộ của người bán dâm: Hỗ trợ cho Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ, nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực..(3 người) với mức thù lao tối đa không quá 1.000.000 đồng/tháng/người

Các tiếp cận viên (tối đa không quá 7 người, mỗi tiếp cận viên tiếp cận tối thiểu 10 người bán dâm/tháng) được hưởng mức thù lao tối đa không quá 500.000 đồng/người/tháng.

Mỗi tỉnh tối thiểu có 1 nhóm (CLB) với tối đa 10 thành viên nòng cốt (bao gồm thành viên ban chủ nhiệm và tiếp cận viên mỗi tỉnh).

Đối với kết nối với các đơn vị cung cấp dịch vụ và huy động sự ủng hộ của các cơ quan thi hành pháp luật cho hoạt động của nhóm, việc khảo sát, lập bản đồ các dịch vụ/chương trình can thiệp sẵn có về pháp lý, sinh kế, tư vấn tâm lý, y tế, bảo trợ, an ninh trật tự ... tại địa bàn (1 cuộc/năm) được hỗ trợ với nội dung chi, mức chi tham khảo Thông tư 109/2016/TT-BTC; Hội thảo giữa nhóm với các đơn vị cung cấp dịch vụ về: y tế, pháp lý, tâm lý, phòng, chống bạo lực giới, an ninh trật tự, dạy nghề, giới thiệu việc làm ..., với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương (4 cuộc/năm, nội dung chi, mức chi áp dụng theo Thông tư 40/2017/TT-BTC và Thông tư 55/2016/TT-BTC).

Sở LĐTB&XH/Chi Cục PCTNXH chủ trì tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của các bên liên quan. Cụ thể, truyền thông tới người đại diện các CSKDDV trên địa bàn về đảm bảo quyền của người lao động (2 cuộc/năm với tối thiểu 30 người được tuyên truyền/cuộc); Truyền thông tới cộng đồng, người lao động tại các CSKDDV nhằm giảm thiểu kỳ thị và đối xử phân biệt đối với người bán dâm (2 cuộc/năm với tối thiểu 35 người được tuyên truyền/cuộc); Tập huấn thay đổi quan điểm, nhận thức đối với cơ quan quản lý nhà nước ở cơ sở, cán bộ thanh tra lao động, đội kiểm tra liên ngành về quyền của người lao động tại CSKDDV (1 cuộc/năm) với mức chi theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC và Thông tư số 98/2017/TT-BTC .

Liên quan đến tổ chức các hoạt động can thiệp, tư vấn hỗ trợ người bán dâm, việc thiết lập đường dây nóng hỗ trợ khẩn cấp giữa các thành viên nhóm được hỗ trợ thiết bị di động (1 bộ) và thuê bao/chi phí liên lạc hàng tháng với tổng chi phí tối đa không quá 4 triệu/năm.

Nhật Thy