Hà Nội: Chủ động phối hợp phòng, chống mại dâm những tháng cuối năm

Thứ năm 25/10/2018 16:31

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Hà Nội vừa có văn bản về thực hiện công tác phối hợp liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm những tháng cuối năm 2018.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Theo đó, để thực hiện chỉ tiêu năm 2018 về phát hiện, khám phá, xử lý hình sự liên quan hoạt động mại dâm, triệt xóa tụ điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm, Sở LĐTB&XH đề nghị Công an thành phố tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và công an các cấp hoàn thành chỉ tiêu của thành phố giao trước ngày 31/12/2018.

Liên quan đến kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố, Sở LĐTB&XH phối hợp với Công an thành phố, các Sở Văn hóa Thể Thao, Công thương, Y tế, Du lịch thực hiện theo Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 23/1/2018 của UBND thành phố về tổ chức kiểm tra thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố năm 2018 trước ngày 01/12/2018.

Về đánh giá việc tổ chức hướng dẫn, kiểm tra hoạt động chỉ đạo, tiến độ và kết quả thực hiện 55 Mô hình phòng, chống mại dâm cấp xã năm 2018, Sở phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã hướng dẫn, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện mô hình phòng, chống mại dâm cấp xã, thời gian hoàn thành trước 15/12/2018.

Tương tự, về đánh giá kết quả xây dựng, duy trì 80% tổng số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm, Sở LĐTB&XH, Công an thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao... thẩm định hồ sơ đánh giá, phân loại của UBND quận, huyện, thị xã và đề nghị UBND thành phố khen các xã, phường, thị trấn có 3 năm liền đạt tiêu chuẩn “xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm”, trước 15/12/2018.

Về hoàn thiện việc xây dựng thí điểm mô hình “Hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh, dịch vụ dễ phát sinh tệ mại dâm”, Sở LĐTB&XH chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận Ba Đình, Cầu Giấy triển khai mô hình trước 15/12/2018.

Thực hiện hỗ trợ tín dụng, tạo việc làm cho 6 người bán dâm giúp họ ổn định cuộc sống, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát huy vai trò của phụ nữ trong việc tuyên truyền, giáo dục thành viên trong gia đình phòng, chống mại dâm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các chi hội cơ sở gặp gỡ, tư vấn, giúp đỡ người bán dâm tại cộng đồng, giám sát các chị em trong quá trình học nghề, giải quyết việc làm, các dịch vụ vay vốn; thời gian hoàn thành trước 31/12/2018.

Sở LĐTB&XH cũng đề nghị Công an thành phố chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã thực hiện báo cáo kết quả xử lý vi hành chính đối với người bán dâm theo Công văn số 434/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 26/2/2018 của Sở LĐTB&XH về báo cáo kết quả xử phạt vi phạm hành chính người bán dâm trên địa bàn thành phố để cập nhật phần mềm quản lý người vi phạm tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, Sở LĐTB&XH chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch xây dựng kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm và kế hoạch kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố năm 2019, thời gian thực hiện trong tháng 12/2018.

Huyền Linh