Kiên Giang: Không để phát sinh các tụ điểm mại dâm nơi công cộng

Thứ tư 22/02/2017 10:27

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BCĐ) tỉnh Kinh Giang vừa ban hành kế hoạch về phòng, chống tệ nạn mại dâm; cai nghiện ma túy và quản lý sau cai năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BCĐ) tỉnh Kinh Giang vừa ban hành kế hoạch về phòng, chống tệ nạn mại dâm; cai nghiện ma túy và quản lý sau cai năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Kế hoạch là nâng cao hiệu quả các hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm, công tác cai nghiện phục hồi; tổ chức dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện và chữa bệnh; giảm tỷ lệ tái nghiện, tái phạm tiến tới đẩy lùi tệ nạn mại dâm, người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội ở địa phương và gia đình cùng chung sức thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống có hiệu quả các tệ nạn xã hội; giúp cho người nghiện ma túy sau khi được chữa bệnh cai nghiện phục hồi hoàn lương trở về hòa nhập với cộng đồng, sống khỏe mạnh và tham gia lao động sản xuất trở thành người có ích cho xã hội.

Cụ thể, trong năm 2017, Kiên Giang sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống tệ nạn xã hội sâu rộng tại các địa bàn dân cư có nguy cơ cao về tệ nạn mại dâm, ma túy; đặc biệt chú trọng các địa bàn vùng giáp ranh, khu vực thành phố, thị xã, thị trấn, địa bàn du lịch, biên giới hải đảo...

Duy trì không để phát sinh các tụ điểm mại dâm nơi công cộng, nhất là địa bàn thành thị, các khu công nghiệp, các điểm dịch vụ, du lịch... không để xảy ra tình trạng mại dâm là trẻ em, giảm dần hoạt động mại dâm có tổ chức.

Tăng cường quản lý dịch vụ nhạy cảm (khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, vũ trường, quán bar, karaoke, massage...) lợi dụng để hoạt động mại dâm trá hình với mọi hình thức; tổ chức triệt xóa các đường dây có tổ chức, các khu vực và tụ điểm mại dâm phức tạp gây nhiều dư luận bức xúc trong nhân dân.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020; duy trì mô hình “Phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng kết hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại về phòng, chống HIV trong phòng, chống mại dâm” tại thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc), phường An Hòa (thành phố Rạch Giá), xã Hưng Yên (huyện An Biên) và triển khai nhân rộng đến nơi khác khi có điều kiện.

Về cai nghiện ma túy, tăng cường công tác giáo dục, chữa bệnh cho người nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng… Phấn đấu giảm tỷ lệ tái phạm, tái nghiện xuống còn dưới 90%.

Tuyên truyền yận động người nghiện ma túy và thân nhân tự nguyện đi cai nghiện; tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch về tiếp nhận quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh, trong thời gian lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tiếp tục triển khai kế hoạch lồng ghép các chương trình giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Phối hợp các ngành có liên quan tổ chức triển khai chương trình điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; Cedemex.

Huyền Linh