Hướng tới hội nghị cấp cao của Đại hội đồng LHQ về kết thúc dịch AIDS Sáng 25/5, Cục Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) tổ chức cuộc họp tham vấn chuẩn bị cho đoàn Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về kết thúc dịch AIDS...
Báo cáo tiến độ phòng, chống AIDS Việt Nam năm 2012
Tuyên bố chính trị phòng, chống HIV/AIDS của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2011