Điều trị Methadone: Cần hiểu rõ lợi ích của chương trình Ngành y tế đang tiếp tục nỗ lực triển khai Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ về ma túy...
73% cơ sở sẵn sàng thanh toán các chi phí điều trị HIV/AIDS thông qua BHYT Tỷ lệ bệnh nhân điều trị thuốc kháng ARV có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đã tăng ngoạn mục từ 50% vào cuối năm 2016 lên 82% vào cuối năm 2017. Đây là tín hiệu đáng mừng trong công tác phòng, chống HIV. Tuy nhiên, để đạt được mục...
Hãy tự bảo vệ mình trước căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS “HIV/AIDS vẫn còn ở đây, mặc dù chúng ta đã nỗ lực rất nhiều, nhưng dịch chỉ suy giảm, nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS vẫn còn nên chúng ta hãy luôn nhớ rằng, chúng ta cần tự bảo vệ mình”.
Cần dồn tổng lực để đạt được mục tiêu 90-90-90 Để đạt được mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020, cần nhanh chóng chuyển đổi việc định hướng từ phòng, chống HIV/AIDS chủ yếu dựa vào viện trợ sang phòng, chống HIV/AIDS lồng ghép, phân cấp và dựa vào ngân sách trong nước. Ngân sách trong nước bao gồm ngân sách...
Góp phần cung cấp đầy đủ các gói dịch vụ cho người nhiễm HIV/AIDS Trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, các tổ chức xã hội đã hỗ trợ tốt về lĩnh vực dự phòng, hoạt động truyền thông, chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm HIV, người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng. Góp phần cùng hệ thống Quốc gia cung cấp...