Xây dựng chính sách về cai nghiện ma túy, phòng, chống mại dâm

Thứ hai 30/03/2020 09:18

Quý II/2020, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tập trung nghiên cứu, xây dựng một số chính sách có liên quan đến công tác cai nghiện ma túy, phòng, chống mại dâm và tuyên truyền, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán…

Theo Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, trong quý I/2020, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Cục đã trực tiếp ban hành 3 công văn yêu cầu các địa phương, các Cơ sở cai nghiện ma túy trên cả nước thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại các Cơ sở cai nghiện ma túy

Về cai nghiện ma túy, Cục PCTNXH đã trình Bộ LĐTB&XH ban hành Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cai nghiện ma túy tại các Cơ sở cai nghiện ma túy công lập; Thông tư hướng dẫn thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy; Hoàn thiện hồ sơ trình đề xuất danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập…

Về phòng chống tệ nạn mại dâm, hoàn thiện báo cáo, đề xuất xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ hỗ trợ người bán dâm. Nghiên cứu, đánh giá về thực trạng mại dâm tại một số tỉnh, thành phố. Xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai khung kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm. Triển khai hoạt động nghiên cứu, rà soát chính sách về mại dâm trẻ em. Đồng thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn bộ, ngành, địa phương tổng kết công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020. Báo cáo đánh giá thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2019 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2020 - 2025.

Đối với công tác hỗ trợ nạn nhân và tuyên truyền, Cục đã tham mưu trình Bộ ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 02/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2014 về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương; Xây dựng kế hoạch nghiên cứu xây dựng thể chế trong lĩnh vực hỗ trợ nạn nhân…

Về các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020, đối với lĩnh vực phòng, chống tệ nạn mại dâm, tiếp tục phối hợp với các bộ ngành, địa phương thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, phòng ngừa, hỗ trợ giảm tác hại trong phòng, chống mại dâm. Nghiên cứu hồ sơ xây dựng Luật về phòng chống mại dâm. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 7/3/2016 về xây dựng chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020; Xây dựng Thông tư về định mức kinh tế - kỹ thuật các nhóm dịch vụ hỗ trợ người bán dâm...

Về cai nghiện ma túy, tổng kết, đánh giá Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020, hợp phần cai nghiện ma túy; tiếp tục triển khai mô hình thí điểm về dự phòng nghiện ma túy, mô hình thí điểm về mô hình kết nối, chuyển gửi các dịch vụ dành cho người nghiện ma túy. Bên cạnh đó, nghiên cứu, áp dụng chuẩn quốc tế về dự phòng nghiện ma túy vào Việt Nam. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế vận hành đối với các loại hình cơ sở cai nghiện ma túy. Tập huấn cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ở cơ sở về dự phòng, điều trị, cai nghiện ma túy…

Trong hỗ trợ nạn nhân và tuyên truyền, tập trung vào xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 09/2013/NĐ-CP và Thông tư quy định định mức kinh tế- kỹ thuật các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân làm cơ sở xác định khung giá dịch vụ; triển khai các hoạt động truyền thông phòng chống tệ nạn mại dâm, ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 1057/QĐ-LĐTBXH ngày 12/08/2016 về phê duyệt Đề án tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân, giai đoạn 2016-2020…

Nhật Thy

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh