Trình tự, thủ tục đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

Thứ năm 09/04/2020 13:45

Bộ Công an hiện đang xin ý kiến về dự thảo Thông tư Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Theo dự thảo, trình tự, thủ tục đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” hằng năm gồm:

a) Trưởng khu dân cư chủ trì cuộc họp cùng đại diện: Cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể quần chúng và Công an viên phụ trách địa bàn, Cảnh sát khu vực và đại diện lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự  ở cơ sở đánh giá tình hình, kết quả xây dựng khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và hoàn thành hồ sơ, báo cáo Thường trực Ban Chỉ  đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ  đạo) hoặc cơ quan được cấp có thẩm quyền giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã);

b) Người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục chủ trì cuộc họp gồm đại diện cấp uỷ, các tổ chức đoàn thể (nếu có) và đại diện cấp có thẩm quyền quản lý về an ninh, trật tự để  đánh giá tình hình, kết quả thực hiện xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và hoàn thành hồ sơ, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo cấp có thẩm quyền hoặc cơ quan được cấp có thẩm quyền giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cấp đó;

c) Thường trực Ban Chỉ đạo cấp xã hoặc cơ quan được cấp có thẩm quyền giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cấp xã thẩm định hồ sơ và báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND cùng cấp xét, quyết định công nhận khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý và cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục theo phân công, phân cấp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; đồng thời đánh giá tình hình, kết quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và hoàn thành hồ sơ đề nghị xét duyệt cấp xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện);

d) Thường trực Ban Chỉ đạo cấp huyện thẩm định hồ sơ và báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND cùng cấp xét, quyết định công nhận xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý và cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục theo sự phân công, phân cấp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;

e) Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thẩm định hồ sơ và báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND cùng cấp xét, quyết định công nhận đối với cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý và cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục theo sự phân công, phân cấp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;

f) Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương thẩm định hồ sơ và báo cáo đề xuất Bộ Công an xét duyệt, quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” đối với cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục do các đơn vị thuộc Bộ Công an được phân công quản lý, hướng dẫn về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hồ sơ đề nghị xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” bao gồm:

a) Tờ trình của khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục;

b) Văn bản đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;

c) Báo cáo kết quả xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục an toàn về an ninh, trật tự do người đứng đầu ký tên, đóng dấu;

d) Biên bản cuộc họp của khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và các tài liệu có liên quan.

UBND cấp xã xét duyệt, quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” đối với các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý và cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục theo phân công, phân cấp.

UBND cấp huyện xét duyệt, quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” đối với các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý và cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục theo phân công, phân cấp.

UBND cấp tỉnh xét duyệt, quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” đối với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý và cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục theo phân công, phân cấp.

Bộ Công an xét duyệt, quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”  đối với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục Trung ương do các đơn vị thuộc Bộ Công an quản lý, hướng dẫn về công tác an ninh, trật tự theo sự phân công, phân cấp.

Huyền Linh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh