Mô hình tiếp cận 4.0: Cải tiến chiến lược tăng cường phát hiện nhiễm HIV Phương pháp tiếp cận đổi mới, nhằm kết nối cộng đồng có nguy cơ cao lây nhiễm HIV tiếp cận các thông tin liên quan đến dự phòng lây nhiễm, cũng như các dịch vụ xét nghiệm HIV mà họ lựa chọn. Từ đó, kết nối những người đã có...
Bảo đảm bền vững các dịch vụ HIV tại Việt Nam HIV/AIDS là bệnh mạn tính, phải điều trị suốt đời. Do đó, tuân thủ điều trị bằng thuốc ARV sẽ giúp bệnh nhân khỏe mạnh, tăng khả năng làm việc để nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm khả năng lây nhiễm cho cộng đồng. Do đó, bảo đảm bền...
Đà Nẵng: Số ca phát hiện nhiễm mới HIV tăng nhờ cộng đồng Kết quả này xuất phát từ việc vận động các đối tượng có hành vi nguy cơ cao tham gia tư vấn, xét nghiệm HIV, cũng như tăng cường thực hiện tư vấn xét nghiệm tại cộng đồng để thực hiện tốt mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết được...
Gần 63 nghìn người được tiếp cận và cung cấp dịch vụ dự phòng HIV/AIDS Trong 11 tháng năm 2018, Dự án VUSTA-Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS đã tiếp cận và cung cấp dịch vụ dự phòng HIV/AIDS cho 62.977 người, phát hiện 2.010 trường hợp nhiễm HIV, kết nối 1.935 người nhiễm HIV điều trị thuốc kháng ARV.
Dự án VUSTA: Tập trung can thiệp tại các địa bàn ‘nóng’ Giai đoạn 2018-20120, Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS (Dự án VUSTA) tập trung hoạt động can thiệp cho các nhóm đối tượng đích ở 32 tỉnh dự án có tỷ lệ tiêm chích ma túy cao, chiếm 44% tổng số người tiêm chích ma túy; 29 tỉnh...