Dùng chất kích thích khi giết người tại quán karaoke có bị xử nặng hơn? Theo luật sư, người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.
Xét nghiệm HIV sau 1 tháng làm ‘chuyện ấy’ liệu có chính xác? Em đang rất hoang mang và lo sợ, cho em hỏi xét nghiệm HIV sau 1 tháng làm ‘chuyện ấy’ liệu có chính xác không?
Có được tạm hoãn hợp đồng lao động để đi cai nghiện? Tôi đã có quyết định ký hợp đồng chính thức 12 tháng với công ty A. Hiện nay tôi đã làm được hơn 4 tháng , vì dính vào ma túy nên gia đình bắt tôi phải cai nghiện thời gian 5- 6 tháng. Vậy tôi phải làm những giấy...
Quy định pháp luật về cai nghiện bắt buộc ? Mức phạt trốn cai nghiện bắt buộc? Bạn trai em có hút ma tuý đá và được quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc của tòa án. Nhưng trong 2 tháng trước khi có giấy báo cai nghiện bắt buộc, thì bạn trai em đã cai ở nhà và không dùng nữa, sau khi nhận giấy...
Công tác tại cơ sở cai nghiện có thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 26 không? Công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng, điều động, biệt phái đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP được hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp theo quy định của Nghị định số 26/2016/NĐ-CP.