Người đang cai nghiện bắt buộc có quyền bầu cử như thế nào? Người đang thực hiện biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện có thể tham gia bầu cử tại địa phương không?
Nhà trường xử lý sinh viên sử dụng ma túy như thế nào? Cho em hỏi nếu phát hiện sinh viên sử dụng ma túy thì nhà trường sẽ xử lý như thế nào (một bạn đọc).
Bốn trường hợp thực hiện xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể Luật Phòng, chống ma túy 2021 đã quy định rõ các trường hợp thực hiện xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể.
Thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là bao lâu? Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ 1/1/2022 với nhiều điểm mới đáng chú ý. Điều 23 Luật quy định, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy không phải là biện pháp xử lý hành chính mà chỉ là biện pháp...
Những trường hợp phải cai nghiện ma túy bắt buộc Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua vào cuối tháng 3, trong số những điểm mới có những quy định liên quan đến công tác cai nghiện.