Đẩy mạnh tuyên truyền Tháng Hành động quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS năm 2015 với chủ đề “Hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam”.
Nhiều hy vọng từ chương trình xét nghiệm HIV tại cộng đồng Ưu điểm lớn nhất của dịch vụ xét nghiệm nhanh HIV tại cộng đồng là sự bảo mật về thông tin và có thể dễ dàng thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV.
Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu 90-90-90 Thực hiện được mục tiêu 90-90-90 không chỉ là bảo vệ sức khỏe tính mạng của con người mà còn là sự ổn định và phát triển của quốc gia. Trong bối cảnh dịch HIV mang tính toàn cầu và tác động toàn cầu, nếu Việt Nam làm tốt công...
Thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS Dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS” nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động, tích cực, hiệu quả của các tổ chức xã hội, các tổ chức cộng đồng để ứng phó đối...
Thử nghiệm 3 loại vaccine phòng ngừa virus HIV Bộ Y tế Nga cho biết, qua thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một, 3 loại vaccine ngừa virus HIV/AIDS đã chứng tỏ được tính chất an toàn, dù chưa có số liệu về hiệu quả của vaccine.