Những bài học kinh nghiệm sau 30 năm đương đầu với HIV/AIDS Trong suốt 30 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi công tác phòng, chống HIV/AIDS là một trong những công tác trọng tâm, thường xuyên và lâu dài cần tập trung chỉ đạo nhằm huy động sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị, của toàn...
Các địa phương hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS Nhiều địa phương trên cả nước triển khai nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1/12).
Vì sao nam quan hệ đồng tính nhiễm HIV ngày càng nhiều? Tỷ lệ nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) nhiễm HIV gia tăng nhanh là một trong những lo ngại lớn tại Việt Nam trong những năm gần đây. Theo thống kê của Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, giai đoạn 2010-2012, tỷ lệ dương tính HIV trong...
HIV/AIDS vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn Khi toàn thế giới đều tập trung sự chú ý vào cuộc khủng hoảng về COVID-19, Ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm nay nhắc nhở chúng ta cần tiếp tục nỗ lực phòng, chống những đại dịch toàn cầu, dù đã xuất hiện từ 40 năm trước nhưng vẫn...
Cảnh báo MSM sẽ là nguy cơ chính của dịch HIV/AIDS Những năm trước, lây nhiễm HIV trong nhóm tiêm chích ma túy gia tăng mạnh, thì trong vài năm gần đây, tỷ lệ lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục, đặc biệt trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) gia tăng rất nhanh. Đây là nhóm...