Triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư Ngày 28/10, tại Quảng Bình, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư.
Huy động nguồn lực – Thách thức lớn trong phòng, chống HIV/AIDS Giai đoạn vừa qua, công tác phòng, chống HIV/AIDS chủ yếu dựa vào nguồn lực nước ngoài và đã tạo ra được nhiều thành quả tích cực. Tuy nhiên, hiện nay khả năng huy động các nguồn lực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS đang là thách thức rất lớn.
Huy động nguồn lực từ doanh nghiệp cho phòng, chống HIV/AIDS Để bảo đảm kết quả bền vững cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội Lê Nhân Tuấn cho biết, trung tâm sẽ huy động sự tham gia đóng góp kinh phí của các doanh nghiệp cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS....
Nâng cao kiến thức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS Ngày 23/10, tại Hà Tĩnh, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) khai mạc lớp tập huấn về truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ, phóng viên viết về HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường sự tham gia của cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS (Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS” do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét (Quỹ Toàn cầu) tài trợ.