Số hiệu văn bản 306/BC/TWĐTN
Ngày ban hành 31/12/2011
Cơ quan ban hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Long Hải
Trích yếu Báo cáo công tác phòng, chống mại dâm năm 2011 và định hướng công tác năm 2012 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Loại văn bản Báo cáo
downloadTải về
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
175/BC-UBND 18/08/2015 Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
70/BC-UBND 23/07/2015 Báo cáo tổng kết 5 năm triển khai chương trình hành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
242/BC-UBND 21/07/2015 Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiên Chương trình hành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
928/BC-SLĐTBXH 31/05/2012 Báo cáo lao động, thương binh và xã hội Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012
63/BC-SLĐTBXH 23/03/2012 Báo cáo công tác phòng, chống mại dâm quý I năm 2012 của tỉnh Đồng Tháp
306/BC/TWĐTN 31/12/2011 Báo cáo công tác phòng, chống mại dâm năm 2011 và định hướng công tác năm 2012 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
86/BC-PCTNXH 28/10/2011 Báo cáo công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2011
49/BC-BLĐTBXH 15/07/2011 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện phục hồi 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011
125/BC-UBND 08/09/2010 Tổng kết, đánh giá 05 năm (2006-2010) thực hiện Quyết định 52/2006/QĐ-TTg ngày 8/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006 – 2010” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
15/02/2010 Tình hình quản lý, chữa trị người bán dâm năm 2009
01/07/2008 Số đối tượng mại dâm được giáo dục, chữa trị chia theo tỉnh/thành phố từ năm 2000 đến năm 2007
30/06/2008 Số đối tượng mại dâm có hồ sơ quản lý chia theo tỉnh/thành phố từ năm 2000 đến năm 2007
678/BC-LĐTBXH 19/06/2008 Tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm (2003-2008)