Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
561 18/06/2015 Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015
31/03/2012 Báo cáo tiến độ phòng, chống AIDS Việt Nam năm 2012
BC-UBPCA 15/03/2012 Tổng kết hoạt động phòng chống HIV/AIDS năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012
305/BC/TWĐTN 31/12/2011 Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2011 và định hướng công tác năm 2012 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
81/BC-BCĐ 05/12/2011 Báo cáo kết quả phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2011 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 của tỉnh Thanh Hóa
849/BC-BYT 18/10/2011 Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS 9 tháng đầu năm 2011 và trọng tâm kế hoạch 3 tháng cuối năm
604/BC-BYT 13/07/2011 Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS 6 tháng đầu năm 2011 và trọng tâm kế hoạch 6 tháng cuối năm
3070/BYT-AIDS 01/06/2011 Tình hình dịch HIV/AIDS quý I năm 2011
01/06/2011 Số người nhiễm HIV/AIDS tính đến quý I/2011
01/06/2011 Số lũy tích HIV/AIDS và tử vong tính đến quý I/2011
01/06/2011 Số người nhiễm HIV/AIDS và tử vong trong quý I/2011
887/BC-BYT 29/10/2010 Tình hình dịch HIV/AIDS 9 tháng năm 2010 và Nhiệm vụ năm 2011
1991/BYT-AIDS 06/04/2010 Tình hình dịch HIV/AIDS năm 2009
01/03/2008 Đối tượng nghiện ma túy có hồ sơ quản lý theo địa phương giai đoạn 2000-2007
01/02/2008 Báo cáo Quốc gia lần thứ ba về việc thực hiện tuyên bố cam kết về HIV/AIDS (giai đoạn báo cáo 1/2006 – 12/2007)
20/01/2007 Bộ Chỉ số theo dõi và đánh giá Chương trình phòng, chống HIV/AIDS Quốc gia