Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
849/BC-BYT 18/10/2011 Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS 9 tháng đầu năm 2011 và trọng tâm kế hoạch 3 tháng cuối năm
131/BC-UBND 14/10/2011 Công tác phòng, chống ma túy năm 2010 và 6 tháng đầu năm 2011
49/BC-BLĐTBXH 15/07/2011 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện phục hồi 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011
604/BC-BYT 13/07/2011 Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS 6 tháng đầu năm 2011 và trọng tâm kế hoạch 6 tháng cuối năm
30/06/2011 Báo cáo của Ủy hội toàn cầu về chính sách phòng, chống ma túy
3070/BYT-AIDS 01/06/2011 Tình hình dịch HIV/AIDS quý I năm 2011
01/06/2011 Số người nhiễm HIV/AIDS tính đến quý I/2011
01/06/2011 Số lũy tích HIV/AIDS và tử vong tính đến quý I/2011
01/06/2011 Số người nhiễm HIV/AIDS và tử vong trong quý I/2011
84/PCTNXH-CS06 02/03/2011 Kết quả công tác cai nghiện phục hồi năm 2010
01/01/2011 Hướng dẫn vẽ bản đồ điểm nóng các nhóm quần thể nguy cơ cao
01/01/2011 Báo cáo tóm tắt mở rộng chương trình thí điểm lồng ghép một số câu hỏi hành vi vào Chương trình Giám sát trọng điểm HIV/STI trong các nhóm ngu cơ cao ở Việt Nam năm 2011 (HSS+)
08/12/2010 Hướng dẫn triển khai thực hiện phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc
4746 08/12/2010 Điều trị và chăm sóc cơ bản cho trẻ em nhiễm HIV/AIDS
30/11/2010 Tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện cho phụ nữ mang thai dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
887/BC-BYT 29/10/2010 Tình hình dịch HIV/AIDS 9 tháng năm 2010 và Nhiệm vụ năm 2011
125/BC-UBND 08/09/2010 Tổng kết, đánh giá 05 năm (2006-2010) thực hiện Quyết định 52/2006/QĐ-TTg ngày 8/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006 – 2010” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2880/QĐ-BYT 12/08/2010 Hướng dẫn theo dõi, giám sát các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
2861/QĐ-BYT 05/08/2010 Hướng dẫn thực hiện Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
93/BC-UBND 21/07/2010 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma túy(từ năm 2006 - 2010)