Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/BC-UBND 12/01/2012 Báo cáo kết quả phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 tỉnh Hải Dương
07/BC-UBND 10/01/2012 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2011 và kế hoạch công tác năm 2012 của tỉnh Long An
06/BC-TTBCĐ 09/01/2012 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ nghành Ngân hàng năm 2011 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012
116/BC-BGTVT 06/01/2012 Báo cáo công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải
305/BC/TWĐTN 31/12/2011 Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2011 và định hướng công tác năm 2012 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
306/BC/TWĐTN 31/12/2011 Báo cáo công tác phòng, chống mại dâm năm 2011 và định hướng công tác năm 2012 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
132/BC-TLĐ 29/12/2011 Báo cáo công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống HIV/AIDS, tội phạm và ma tuý trong công nhân viên chức lao động năm 2011
6618/BC-TCHQ 28/12/2011 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống ma túy năm 2011, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2012 của ngành Hải quan
76/BCĐ 26/12/2011 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2011 của tỉnh Nam Định
29/BC-BCĐ 05/12/2011 Báo cáo tình hình kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2011 của tỉnh Lâm Đồng
81/BC-BCĐ 05/12/2011 Báo cáo kết quả phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2011 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 của tỉnh Thanh Hóa
972/BC-BQLL 01/12/2011 Báo cáo, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Ban Quản lý Lăng Chỉ tịch Hồ Chí Minh
01/11/2011 Nghiên cứu về tiếp cận Dịch vụ Chăm sóc, Điều trị và Hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em nhiễm HIV trong cộng đồng người dân tộc thiểu số tại Điện Biên, Kon Tum và An Giang
86/BC-PCTNXH 28/10/2011 Báo cáo công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2011
849/BC-BYT 18/10/2011 Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS 9 tháng đầu năm 2011 và trọng tâm kế hoạch 3 tháng cuối năm
131/BC-UBND 14/10/2011 Công tác phòng, chống ma túy năm 2010 và 6 tháng đầu năm 2011
49/BC-BLĐTBXH 15/07/2011 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện phục hồi 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011
604/BC-BYT 13/07/2011 Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS 6 tháng đầu năm 2011 và trọng tâm kế hoạch 6 tháng cuối năm
30/06/2011 Báo cáo của Ủy hội toàn cầu về chính sách phòng, chống ma túy
3070/BYT-AIDS 01/06/2011 Tình hình dịch HIV/AIDS quý I năm 2011