Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
928/BC-SLĐTBXH 31/05/2012 Báo cáo lao động, thương binh và xã hội Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012
31/03/2012 Báo cáo tiến độ phòng, chống AIDS Việt Nam năm 2012
63/BC-SLĐTBXH 23/03/2012 Báo cáo công tác phòng, chống mại dâm quý I năm 2012 của tỉnh Đồng Tháp
BC-UBPCA 15/03/2012 Tổng kết hoạt động phòng chống HIV/AIDS năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012
14/03/2012 Mại dâm và Di biến động nhìn từ góc độ giới
22/BC-UBND 09/02/2012 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng,chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn năm 2011 và kế hoạch năm 201 của tỉnh Sóc Trăng
08/BC-THVN 06/02/2012 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2011 và xây dựng chương trình công tác năm 2012 của Đài Truyền hình Việt Nam
13/BC-UBND 02/02/2012 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ 2012 của tỉnh Ninh Bình
13/BC-UBND 30/01/2012 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm năm 2011 của tỉnh Kiên Giang
03/BC-BCĐ138-VPTT 21/01/2012 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm năm 2011 của tỉnh Bạc Liêu
21/BC-BCĐ 20/01/2012 Báo cáo kết quả phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2011 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2012
157/BTNMT-VP 19/01/2012 Báo cáo tình hình công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2011 và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
43/BC-BGDĐT 18/01/2012 Báo cáo công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
04/BC-BCT 17/01/2012 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 của Bộ Công Thương
09/BC-BCĐDS 16/01/2012 Báo cáo công tác năm 2011 và kế hoạch công tác năm 2012 của Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội
05/BC-BCĐ 13/01/2012 Báo cáo công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2011 của tỉnh Phú Thọ
03/BC-UBND 13/01/2012 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2012 của tỉnh Bắc Ninh
01/BC-BCĐ 13/01/2012 Báo cáo công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2011 và Chương trình, kế hoạch năm 2012 tỉnh Thái Bình
14/BC-UBND 13/01/2012 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2011; Chương trình kế hoạch công tác năm 2012 của tỉnh Bắc Kạn
09/BC-UBND 13/01/2012 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2011 của tỉnh Hà Tĩnh