Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/08/2012 Hướng dẫn tra cứu nhanh cho chương trình nghiên cứu quốc gia về HIV/AIDS
14/03/2012 Mại dâm và Di biến động nhìn từ góc độ giới
01/11/2011 Nghiên cứu về tiếp cận Dịch vụ Chăm sóc, Điều trị và Hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em nhiễm HIV trong cộng đồng người dân tộc thiểu số tại Điện Biên, Kon Tum và An Giang
30/06/2011 Báo cáo của Ủy hội toàn cầu về chính sách phòng, chống ma túy
01/01/2011 Hướng dẫn vẽ bản đồ điểm nóng các nhóm quần thể nguy cơ cao
01/01/2011 Báo cáo tóm tắt mở rộng chương trình thí điểm lồng ghép một số câu hỏi hành vi vào Chương trình Giám sát trọng điểm HIV/STI trong các nhóm ngu cơ cao ở Việt Nam năm 2011 (HSS+)
08/12/2010 Hướng dẫn triển khai thực hiện phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc
4746 08/12/2010 Điều trị và chăm sóc cơ bản cho trẻ em nhiễm HIV/AIDS
30/11/2010 Tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện cho phụ nữ mang thai dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
2880/QĐ-BYT 12/08/2010 Hướng dẫn theo dõi, giám sát các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
2861/QĐ-BYT 05/08/2010 Hướng dẫn thực hiện Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
03/06/2010 Sự thật về trẻ em và HIV/AIDS