Số hiệu văn bản 116/BC-BGTVT
Ngày ban hành 06/01/2012
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Người ký Lê Mạnh Hùng
Trích yếu Báo cáo công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải
Loại văn bản Báo cáo
downloadTải về
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
22/BC-UBND 09/02/2012 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng,chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn năm 2011 và kế hoạch năm 201 của tỉnh Sóc Trăng
08/BC-THVN 06/02/2012 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2011 và xây dựng chương trình công tác năm 2012 của Đài Truyền hình Việt Nam
13/BC-UBND 02/02/2012 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ 2012 của tỉnh Ninh Bình
13/BC-UBND 30/01/2012 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm năm 2011 của tỉnh Kiên Giang
03/BC-BCĐ138-VPTT 21/01/2012 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm năm 2011 của tỉnh Bạc Liêu
21/BC-BCĐ 20/01/2012 Báo cáo kết quả phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2011 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2012
157/BTNMT-VP 19/01/2012 Báo cáo tình hình công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2011 và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
43/BC-BGDĐT 18/01/2012 Báo cáo công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
04/BC-BCT 17/01/2012 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 của Bộ Công Thương
09/BC-BCĐDS 16/01/2012 Báo cáo công tác năm 2011 và kế hoạch công tác năm 2012 của Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội
03/BC-UBND 13/01/2012 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2012 của tỉnh Bắc Ninh
14/BC-UBND 13/01/2012 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2011; Chương trình kế hoạch công tác năm 2012 của tỉnh Bắc Kạn
09/BC-UBND 13/01/2012 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2011 của tỉnh Hà Tĩnh
01/BC-BCĐ 13/01/2012 Báo cáo công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2011 và Chương trình, kế hoạch năm 2012 tỉnh Thái Bình
05/BC-BCĐ 13/01/2012 Báo cáo công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2011 của tỉnh Phú Thọ
02/BC-UBND 12/01/2012 Báo cáo kết quả phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 tỉnh Hải Dương
07/BC-UBND 10/01/2012 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2011 và kế hoạch công tác năm 2012 của tỉnh Long An
06/BC-TTBCĐ 09/01/2012 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ nghành Ngân hàng năm 2011 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012
116/BC-BGTVT 06/01/2012 Báo cáo công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải
132/BC-TLĐ 29/12/2011 Báo cáo công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống HIV/AIDS, tội phạm và ma tuý trong công nhân viên chức lao động năm 2011
12SauCuối »
Trang 1/2