TPHCM: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về tình hình ma túy tại địa phương

Thứ tư 09/09/2020 14:50

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và Trưởng Công an các cấp phải chịu trách nhiệm về tình hình ma túy tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách nếu để xảy ra tệ nạn ma túy kéo dài trên địa bàn thì phải bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nghiêm minh, kể cả điều chuyển, thay thế khi không hoàn thành nhiệm vụ.

Ảnh minh họa

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn TP.

Theo kế hoạch, UBND TP xác định mục đích, yêu cầu nhằm phổ biến, quán triệt sâu sắc đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể từ TP đến cơ sở nội dung Chỉ thị số 36/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Qua đó, nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong tham gia phòng, chống và kiểm soát ma túy; đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW phải được tiến hành đồng bộ với việc thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới và Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Chính phủ. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tác hại của ma túy nhằm phòng ngừa, hạn chế, tiến tới làm giảm phát sinh người nghiện mới và người sử dụng trái phép ma tuý, nhất là ma túy tổng hợp; giải quyết cơ bản các điểm, tụ điểm, địa bàn phức tạp về ma túy, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; phát huy hiệu quả công tác cai nghiện tập trung và quản lý người nghiện ngoài xã hội…

Cũng theo kế hoạch, UBND TP xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, xác định công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ của từng đơn vị, địa phương, tránh tư tưởng chủ quan, nóng vội hoặc khoán trắng cho lực lượng chuyên trách; phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành thống nhất của chính quyền các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và Trưởng Công an các cấp phải chịu trách nhiệm về tình hình ma túy tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách nếu để xảy ra tệ nạn ma túy kéo dài trên địa bàn thì phải bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nghiêm minh, kể cả điều chuyển, thay thế khi không hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền về hậu quả, tác hại của tệ nạn ma túy; tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy và kết quả của các mặt công tác về phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn TP. Nội dung tuyên truyền phải cụ thể về tác hại nhãn tiền và cách ứng xử khi bị rủ rê lôi kéo, tập trung vào giới trẻ và chưa thành niên trong chương trình giáo dục phổ thông, nhóm có nguy cơ cao nơi dễ xảy ra vi phạm sử dụng trái phép chất ma túy và đặc biệt là ngay từ gia đình thân nhân của người nghiện ma tuý…

Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên trách, đặc biệt là vai trò của lực lượng Công an trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy; triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, kéo giảm số người nghiện ma túy; Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn TP…

Thu Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh