Hỗ trợ toàn diện cho nạn nhân bị mua bán trở về

Thứ sáu 24/07/2020 09:32

Hội đồng nhân dân (HĐND) các địa phương mới đây đã ban hành Nghị quyết về các mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về nhằm hỗ trợ toàn diện nhất cho họ.

Tiếp nhận nạn nhân bị mua bán trở về. Ảnh internet

HĐND tỉnh Long An ban hành nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi hỗ trợ trực tiếp nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng áp dụng là cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân.

Về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, bao gồm: Chi công tác phí cho cán bộ phục vụ hoạt động xác minh, tiếp nhận, giải cứu, bảo vệ và vận chuyển nạn nhân; tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra công tác hỗ trợ nạn nhân; hợp tác quốc tế trong việc tiếp nhận, xác minh nạn nhân; chế độ làm đêm, thêm giờ; xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật thông tin về nạn nhân; thuê, mua sắm trang thiết bị đặc thù phục vụ xác minh, tiếp nhận, giải cứu, bảo vệ nạn nhân; thông tin, liên lạc, in ấn tài liệu, văn phòng phẩm; chi hỗ trợ người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trực tiếp tham gia quản lý, bảo vệ nạn nhân là 200.000 đồng/người/ngày. Chi hỗ trợ cho cán bộ được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý cho nạn nhân với mức chi thù lao là 10.000 đồng/người được tư vấn/lần tư vấn nhưng không quá 500.000 đồng/cán bộ/tháng…

Về mức chi chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân gồm có chi hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại. Trong thời gian nạn nhân tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân được hỗ trợ tiền ăn, thời gian hỗ trợ không quá 3 tháng. Tiền ăn cho nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú nhưng không có khả năng chi trả trong những ngày đi đường là 70.000 đồng/người/ngày.

Về chi hỗ trợ y tế, trường hợp nạn nhân chết trong thời gian lưu trú tại cơ sở, sau 24 (hai mươi bốn) giờ, kể từ khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền mà thân nhân không đến kịp hoặc không có điều kiện mai táng thì cơ sở có trách nhiệm tổ chức mai táng thực hiện theo quy định đối với đối tượng tại Trung tâm công tác xã hội.

Đối với chi trợ cấp khó khăn ban đầu, chi hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo của tỉnh khi trở về nơi cư trú mức 1.000.000 đồng/người.

Tại Lạng Sơn, HĐND tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được đưa vào tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng là nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam, người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam; Người trong thời gian chờ xác minh là nạn nhân theo quy định tại Điều 24, Điều 25 của Luật Phòng, chống mua bán người;Người chưa thành niên đi cùng nạn nhân; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện chế độ hỗ trợ nạn nhân được đưa vào tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cụ thể, hỗ trợ tiền ăn trong thời gian nạn nhân tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân: 40.000 đồng/người/ngày. Thời gian hỗ trợ không quá 3 tháng.

Hỗ trợ quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết: nạn nhân trong thời gian tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân được cấp vật dụng phục vụ sinh hoạt thường ngày và các chi phí khác. Mức chi được tính trên cơ sở giá mua thực tế nhưng không quá 500.000 đồng/nạn nhân.

Nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú nhưng không có khả năng chi trả được hỗ trợ tiền tàu xe mức chi theo giá phương tiện công cộng phổ thông. Trường hợp nạn nhân là người chưa thành niên, cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải cứu, hỗ trợ nạn nhân bố trí cán bộ đưa nạn nhân về nơi cư trú bằng phương tiện của cơ quan, đơn vị, chi phí tính theo số km thực tế và giá xăng tại thời điểm vận chuyển; trường hợp thuê xe bên ngoài thì giá thuê xe theo hợp đồng thỏa thuận và phù hợp với giá cả trên địa bàn cùng thời điểm. Tiền ăn trong những ngày đi đường: 70.000 đồng/người/ngày.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng quy định mức chi hỗ trợ y tế; chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề; chi hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo khi trở về nơi cư trú: 1.000.000 đồng/người.

Tại Nghệ An, nạn nhân mua bán người được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian thực tế tạm trú tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân và thời gian không quá 3 tháng theo từng mức cụ thể. Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người được thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII.

Đối tượng được hỗ trợ là công dân Việt Nam hoặc người không quốc tịch thường trú ở Nghệ An, người nước ngoài bị mua bán, người trong thời gian chờ xác minh là nạn nhân, người đang trong thời gian chờ xác minh nạn nhân, người chưa thành niên đi cùng nạn nhân trong các vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, nạn nhân các vụ mua bán người sẽ được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian thực tế tạm trú tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Thời gian hỗ trợ không quá 3 tháng.

Nạn nhân cũng được hỗ trợ quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết theo mức 600 nghìn đồng/người/đợt. Đối tượng nữ trong độ tuổi sinh đẻ được hỗ trợ thêm kinh phí vệ sinh cá nhân 50 nghìn đồng/người/tháng.

Người nhiễm HIV/AIDS, người bị bệnh tâm thần mãn tính được hỗ trợ tiền mua thuốc điều trị 500 nghìn đồng/người/đợt.

Trường hợp nạn nhân chết trong thời gian lưu trú tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân sau 24 giờ kể từ khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền: Chi phí giám định pháp y, chi phí mai táng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 5,4 triệu đồng/người.

Ngoài ra, khi nạn nhân (thuộc diện hộ nghèo) từ cơ sở hỗ trợ trở về địa phương sẽ được hỗ trợ một lần trợ cấp khó khăn ban đầu với mức 2 triệu đồng/người.

Kinh phí thực hiện hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo và tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Nhật Thy

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh