Hà Nội đổi mới cai nghiện phục hồi, hỗ trợ người sau cai nghiện

Thứ hai 23/08/2021 09:50

Sở LĐTB&XH Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 4488/KH-SLĐTBXH triển khai thực hiện Quyết định số 610/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH thực hiện Quyết định số 291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cương nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Theo đó, Kế hoạch 4488/KH-SLĐTBXH của Sở LĐTB&XH Hà Nội đặt ra yêu cầu toàn ngành quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các cấp ủy Đảng, toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị trực thuộc. Các đơn vị làm công tác quản lý, cai nghiện ma túy, các địa phương chú trọng đổi mới, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác cai nghiện phục hồi, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy học nghề và giải quyết việc làm.

Sở LĐTB&XH Hà Nội yêu cầu các đơn vị lồng ghép việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW và Quyết định số 291/QĐ-TTg gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững; các chương trình, đề án và các nhiệm vụ khác thuộc ngành LĐTB&XH. Nội dung, nhiệm vụ Chỉ thị số 36-CT/TW và Quyết định số 291/QĐ-TTg phải được đưa vào Nghị quyết nhiệm kỳ của cấp ủy Đảng và triển khai đồng bộ, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và có sự tham gia của toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị trực thuộc ngành LĐTB&XH. Kiên quyết không để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đối tượng nuôi dưỡng, điều dưỡng thuộc quản lý của ngành sử dụng, nghiện ma túy hoặc phạm tội liên quan đến ma túy. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội về việc để cán bộ và đối tượng quản lý vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

Để thực hiện Kế hoạch 4488/KH-SLĐTBXH, Sở LĐTB&XH Hà Nội yêu cầu các đơn vị thuộc ngành LĐTB&XH tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng ngừa, xác định đây là giải pháp chiến lược. Trong đó, coi trọng chương trình dự phòng phòng chống ma túy ngay trong đoàn thể công chức, viên chức, người lao động và các đối tượng thuộc sự quản lý của ngành LĐTB&XH. Sở LĐTB&XH yêu cầu chú trọng tới nhóm học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Sở, trường dạy nghề thuộc TP quản lý và nhóm người sử dụng ma túy trái phép tham gia chương trình dự phòng phòng chống ma túy.

Đồng thời, các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống và kiểm soát ma túy, thông qua các cấp ủy Đảng, Công đoàn, Thanh niên...; trang bị kỹ năng cần thiết để phòng ngừa tệ nạn ma túy trong trường học, xây dựng chương trình tuyên truyền chuyên biệt cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Sở LĐTB&XH. Đảm bảo toàn ngành không có công chức, viên chức, người lao động tham gia các hoạt động mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy trái phép; phấn đấu không phát sinh tội phạm ma túy nói chung, nghiện ma túy nói riêng trong các đối tượng thuộc sự quản lý của ngành LĐTB&XH. Bên cạnh đó đề cao vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong quản lý, giáo dục người dân và gia đình tham gia phòng chống ma túy.

Cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch, các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đối với việc cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy; đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác tư vấn, cai nghiện ma túy...; xây dựng trang mạng xã hội và đường dây nóng về tư vấn cai nghiện ma túy.

Huy Thành

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh