Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Thứ ba 11/02/2020 10:56

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU, về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, trực tiếp, toàn diện đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia. Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, thường xuyên nắm tình hình, đánh giá, rà soát và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn. Lấy hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn được giao phụ trách là một chỉ tiêu đánh giá, xếp loại cấp ủy, tổ chức Đảng hằng năm; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu quan tâm chỉ đạo để xảy ra tình hình phức tạp về ma túy. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền cấp dưới và trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chi đạo, quản lý nhà nước về phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên trách, đặc biệt là vai trò chủ trì công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy của lực lượng công an nhân dân. Làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề mới trong công tác phòng, chống ma túy để đề xuất những giải pháp giải quyết có hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ địa bàn, không để trở thành địa bàn phức tạp về ma túy. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng; chủ động tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy; tập trung triệt xóa các điểm, tụ điểm, các đường dây, ổ nhóm, đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, đặc biệt là tội phạm ma túy xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về ma túy, triệt để thu hồi tài sản do phạm tội về ma túy mà có.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là các vũ trường, quán bar, karaoke, nơi tổ chức các sự kiện tập trung đông người... không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội. Quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện trong xuất, nhập khẩu và sản xuất, kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp. Phát hiện kịp thời, ngăn chặn có hiệu quả việc trồng cây có chứa chất ma túy.

Tổng kết, đánh giá toàn diện công tác cai nghiện và quản lý sau cai trên địa bàn thành phố để điều chỉnh cho phù hợp, theo hướng tập trung nguồn lực cho những hình thức cai nghiện có hiệu quả, đẩy mạnh xã hội hóa công tác cai nghiện ma túy, huy động các nguồn lực xã hội, có chính sách khuyến khích các đoàn thể chính trị-xã hội, các doanh nghiệp và cá nhân tham gia vào công tác cai nghiện ma túy, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ sở cai nghiện ma túy thành phố với các ngành chức năng và địa phương trong việc tiếp nhận, tổ chức điều trị, cai nghiện, quản lý người nghiện và sau cai nghiện. Đa dạng hóa các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy; tiếp tục nghiên cứu, mở rộng mô hình cai nghiện dựa vào cộng đồng và các dịch vụ tư vấn hỗ trợ người nghiện. Chú trọng rà soát, thống kê, đánh giá chính xác tình hình người nghiện và người sử dụng trái phép ma túy để có biện pháp ngăn chặn sự gia tăng người nghiện mới, đồng thời, quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng ma túy không để phát sinh tội phạm.

Kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng chuyên trách về phòng, chống ma túy; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nhất là cho lực lượng ở cơ sở. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí tăng kinh phí ngân sách cho hoạt động phòng, chống ma túy của địa phương, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời, có chính sách động viên người có công, hy sinh, bị thương, bị phơi nhiễm HIV/AIDS trong quá trình làm nhiệm vụ, đấu tranh phòng, chống ma túy...

Vĩnh Hoàng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh