Đồng Tháp: Phấn đấu giảm trên 5% tỷ lệ tái nghiện

Thứ ba 13/07/2021 14:57

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2021, nhằm triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy.

Kế hoạch đề ra 6 chỉ tiêu, cụ thể: 100% xã, phường, thị trấn được tuyên truyền về phòng, chống ma túy nói chung và cai nghiện ma túy nói riêng; 80% người dân ở độ tuổi trưởng thành hiểu biết cơ bản về nghiện ma túy, các chính sách về điều trị nghiện.

Tổ chức cai nghiện bằng các hình thức phù hợp cho 70% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó ít nhất 50% người nghiện ma túy được điều trị, cai nghiện ma túy bắt buộc; số còn lại được điều trị, cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện, điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng methadone, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; giảm trên 5% tỷ lệ tái nghiện.

100% người nghiện ma túy đã hoàn thành điều trị, cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng với các hình thức quản lý, tư vấn, giám sát, học nghề, tạo điều kiện giới thiệu việc làm, hỗ trợ cho vay vốn ổn định cuộc sống, hạn chế tái nghiện. Giữ vững 100% xã, phường, thị trấn không có ma túy được công nhận năm 2020; phấn đấu đến cuối năm 2021 mỗi huyện, thành phố chuyển hóa ít nhất 01 xã có ma túy thành không có ma túy.

Phấn đấu ít nhất 40% số xã, phường, thị trấn thực hiện Mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng” trên địa bàn tỉnh 100% cán bộ làm công tác quản lý, trực tiếp làm công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và xã, phường, thị trấn được tập huấn, đào tạo cơ bản và nâng cao về kỹ năng, nghiệp vụ.

Thu Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh