Các địa phương tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020

Thứ năm 13/02/2020 08:23

Các địa phương đã ban hành kế hoạch về việc tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.

Ngày 11/2, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành kế hoạch về việc tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.

Mục đích nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện, sâu sắc việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thông qua tổng kết các đơn vị, địa phương rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất các nội dung cấp thiết, các giải pháp cụ thể phù hợp với thực tiền tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống ma túy trong giai đoạn tiếp theo. Việc tổng kết đánh giá được thực hiện trong toàn tỉnh, từ cơ sở, nội dung tống kết bám sát vào các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và nội dung các Đề án, Dự án trong Chương trình và Kế hoạch thực hiện Chương trình.

Căn cứ phân công nhiệm vụ theo về việc thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và nội dung Kế hoạch này, các sở, ngành, đoàn thế và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức tổng kết, đánh giá nghiêm túc kết quả triển khai thực hiện Chương trình. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ đoàn kiểm tra của Bộ Công an dự kiến trong tháng 4 và tháng 5/2020. Mốc thời gian báo cáo và số liệu thống kê tính từ ngày 1/1/2017 đến ngày 30/6/2020.

Báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương đề nghị gửi về Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (qua Phòng Tham mưu Công an tỉnh) trước ngày 15/6/2020 để tổng hợp xây dựng báo cáo chung của tỉnh. Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua, Khen thướng tỉnh đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này; tập hợp kết quả, báo cáo Chính phủ, Bộ Công an theo đúng quy định.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, theo Kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình trên các mặt.

Trong đó tập trung đánh giá các nội dung: Đánh giá khái quát tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy từ khi triển khai thực hiện Chương trình đến nay; đánh giá việc tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện, quản lý điều hành Chương trình; đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu Chương trình và Kế hoạch số 245/KH-UBQG-BCA đã đề ra trên các lĩnh vực; đánh giá kết quả triển khai thực hiện các Đề án, Dự án Chương trình theo phân công tại Kế hoạch 147/KH-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.

Thu Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh