Tuyên truyền nhận thức nhằm phòng, chống mại dâm tại Lâm Đồng Giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, hàng ngàn cuộc tuyên truyền phòng, chống mại dâm được tổ chức, thu hút sự tham gia của cả triệu người, góp phần nâng cao nhận thức, giảm hại trong phòng, chống mại dâm.
Hà Tĩnh: 100% bà mẹ mang thai nhiễm HIV sinh ra trẻ khỏe mạnh Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có hơn 14 nghìn người được tư vấn, xét nghiệm HIV; trong đó hơn 7 nghìn phụ nữ mang thai, 20% phụ nữ mang thai tự nguyện xét nghiệm HIV trong thời kỳ...
Hậu Giang: Giảm gánh nặng cho bệnh nhân điều trị Methadone Việc người nghiện các dạng thuốc phiện tiếp cận điều trị Methadone góp phần vào công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh, góp phần giảm lây truyền các bệnh qua đường tình dục như lậu, giang mai, nấm sinh dục…, các bệnh lây truyền qua đường máu khác...
TPHCM: Nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện dự án “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và năng lực xử lý án về...
Thái Bình: Phòng, chống tội phạm gắn với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở Tại Thái Bình, công tác tuyên truyền thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tội phạm được lồng ghép trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, Chương trình giáo dục,...