Thanh Hóa: Triển khai toàn diện các dịch vụ dự phòng phòng, chống HIV/AIDS (Chinhphu.vn) - Với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong triển khai toàn diện các dịch vụ từ dự phòng, chẩn đoán và chăm sóc, điều trị, Thanh Hóa đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.
Bình Dương: Đồng bộ các giải pháp đẩy lùi tệ nạn ma túy Thời gian qua, các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả nhằm huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm ma túy. Bên cạnh đó, công tác lập hồ sơ, quản lý đối tượng nghiện ma túy...
Hòa Bình: Ưu tiên phòng, chống HIV/AIDS cho đồng bào dân tộc thiểu số (Chinhphu.vn) – Trong năm 2021, địa phương đặc biệt chú trọng đến phụ nữ, trẻ em, các nhóm đối tượng dễ bị lây nhiễm HIV, đồng bào dân tộc ít người và người dân sống ở vùng sâu, xa.
Bình Dương: Tăng cường quản lý cơ sở lưu trú để phòng, chống tội phạm ma túy (Chinhphu.vn) - Trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện có hơn 1.000 cơ sở kinh doanh lưu trú (CSLT), phục vụ nhu cầu chỗ ở tạm thời cho hàng trăm nghìn lượt khách hàng tháng, qua đó góp phần vào công tác phòng, chống tội phạm ma túy và phòng...
Bạc Liêu: Phấn đấu không để phát sinh tụ điểm phức tạp ma túy, mại dâm mới Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021 với nhiều chỉ tiêu chủ yếu.