Phú Yên: Duy trì công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng Để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy, công tác tiếp nhận, hỗ trợ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái nghiện, giảm tội phạm liên quan đến ma túy, UBND tỉnh Phú Yên vừa...
Hà Nội lập thêm Cơ sở điều trị Methadone Thành phố Hà Nội vừa có Quyết định thành lập Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone (gọi tắt là Cơ sở điều trị Methadone) thuộc Trung tâm y tế (TTYT) huyện Hoài Đức trực thuộc Sở Y tế.
Tây Ninh: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ma túy cho học sinh, sinh viên UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 12/3/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu...
Nam Định: Triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác cai nghiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động điều trị, cai nghiện cho người nghiện ma túy tại Nam Định năm 2021 nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng nghiện ma túy.
Những người sống trong nỗi xấu hổ ‘bí mật’ (Chinhphu.vn) – Tại Eswatini, quốc gia ở miền nam châu Phi, nhiều người nhiễm HIV do lo ngại bị phân biệt đối xử, kỳ thị đã sống một cuốc sống bí mật và kết thúc cuộc đời trong nỗi xấu hổ.