TPHCM: Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư ở mức 0,6% TPHCM đang nỗ lực phấn đấu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư ở mức 0,6%, khống chế tỷ lệ nhiễm mới HIV trong cộng đồng dân cư ở mức 0,03%; bình thường hóa bệnh HIV/AIDS, tạo môi trường thuận lợi cung cấp các dịch vụ...
Hà Nội triển khai tổng kết 10 năm việc lãnh đạo phòng, chống tội phạm Kế hoạch này nhằm đánh giá kết quả công tác, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, cải cách tư pháp sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW.
Gia Lai: Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ nhiễm HIV từ mẹ xuống dưới 2% Cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ nhiễm HIV từ mẹ xuống dưới 2% vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu này, ngành Y tế tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực, trong đó có công tác dự phòng lây truyền...
Hậu Giang: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong phòng, chống HIV/AIDS Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới”, Hậu Giang phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong...
Bắc Kạn: Nhiều khó khăn, thách thức trong phòng, chống lao Trong những năm qua, công tác phòng, chống bệnh lao luôn được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn chú trọng. Tuy nhiên, hoạt động này gặp không ít khó khăn, cần những giải pháp cụ thể, thiết thực để huy động được sức mạnh của cả cộng...