Từ tháng 10, người cai nghiện tự nguyện tại Khánh Hòa được hỗ trợ Từ ngày 10/10/2020, Nghị quyết số 08⁄2020⁄NQ- HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về chế độ hỗ trợ và mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh bắt đầu có hiệu lực.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Báo động gia tăng tỷ lệ trẻ em MSM nhiễm HIV Tỷ lệ những người nhiễm HIV trong nhóm MSM đang tăng mạnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tuy nhiên, điều đáng báo động chính là sự tăng nhanh các ca MSM nhiễm HIV vị thành niên, trong độ tuổi học sinh, sinh viên.
Quảng Ninh: Phát hiện hơn 18 nghìn lượt mẫu HIV dương tính Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 30/4/2020, các phòng xét nghiệm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xét nghiệm sàng lọc cho trên 1,2 triệu lượt mẫu, phát hiện 18.115 lượt mẫu HIV dương tính. Trong một vài năm gần đây, số mẫu HIV dương tính chỉ...
Nghệ An duy trì hơn 300 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh Nghệ An duy trì 323/460 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm.
Quảng Bình ban hành quy chế hoạt động Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm UBND tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh (gọi tắt là Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh).