Cần sửa đổi, bổ sung Luật Phòng chống ma tuý Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) cho đến nay bộc lộ nhiều bất cập. Bên cạnh đó, xuất phát từ diễn biến tình hình thực tế về ma túy và tội phạm ma túy hiện nay, việc sửa đổi, bổ sung Luật Phòng...
Xử lý tội phạm về ma túy của Cơ quan công tố theo pháp luật một số nước Châu Á Bất cứ một vụ án ma tuý của một quốc gia nào cũng đều có đóng góp quan trọng của Cơ quan công tố (Viện công tố/Viện kiểm sát). Mọi hoạt động của Cơ quan công tố đều phải tuân theo quy định của pháp luật.
Khuynh hướng sử dụng những loại ma túy nguy hiểm Thực tiễn phòng ngừa, đấu tranh cho thấy, việc sử dụng MTTH và chất hướng thần mới (NPS) đã gây ra những hậu quả đáng lo ngại cho người sử dụng, gia đình và cộng đồng. * Những nguy hại khủng khiếp của các loại ma túy mới
Những nguy hại khủng khiếp của các loại ma túy mới Thời gian gần đây, bên cạnh việc giới trẻ thường dùng những loại MTTH, phổ biến như ketamine, methamphetamine, estacy… thì bắt đầu có một bộ phận sử dụng, lạm dụng, sa vào một số loại chất hướng thần mới (NPS), điển hình là nhóm các chất cần sa tổng...
Nâng cao hiệu quả các mô hình phòng, chống ma tuý trong thanh thiếu niên Trước tình hình thanh, thiếu niên bị lôi kéo, mua chuộc tham gia vào tệ nạn ma túy đang có chiều hướng gia tăng, thời gian qua, Đoàn Thanh niên đã có nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về...