Hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy là tất yếu Trong thời gian tới tình hình TPVMT trên thế giới, khu vực và nước ta còn có những diễn biến phức tạp, hoạt động mang tính xuyên quốc gia trước tình hình đó việc tiếp tục hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma túy của lực lượng...
Từ những vụ ma tuý ‘khủng’: Cảnh báo tội phạm núp bóng doanh nghiệp Qua những vụ án ma tuý “khủng” vừa được triệt phá đã cho thấy có những sơ hở trong quản lý nhà nước mà tội phạm ma túy đang lợi dụng. Nhiều công ty lợi dụng kinh doanh, lợi dụng danh nghĩa đầu tư để núp bóng, buôn bán, vận...
Không để Việt Nam là nơi trung chuyển ma túy Nhiều đánh giá cho thấy, Việt Nam hiện đang là địa bàn trung chuyển ma túy, với khoảng 80% ma tuý vào Việt Nam được vận chuyển đi nước thứ ba.
10 điểm mạnh của Việt Nam trên con đường chấm dứt bệnh lao Việt Nam hiện vẫn nằm trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới, đứng thứ 16 về số người mắc lao cao và đứng thứ 15 gánh nặng lao kháng đa thuốc.
Giám định các loại chất hướng thần mới trong tình hình hiện nay Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm về ma túy trên thế giới và nước ta có những diễn biến phức tạp. Các chất ma túy tổng hợp có xu hương tăng nhanh thay thế các loại ma túy truyền thống. Đặc biệt, theo báo cáo của Cơ...