Kịp thời bổ sung nhiều chất, tiền chất ma túy vào danh mục Việc cập nhật danh mục các chất ma túy và tiền chất kịp thời bảo đảm sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy đồng thời đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử...
Tạo thế trận liên hoàn ‘hạ nhiệt’ ma túy vùng biên Việt - Lào Lực lượng chức năng của Việt Nam và Lào xác định đấu tranh phòng chống ma túy (PCMT) là cuộc đấu tranh chung và trong cuộc đấu tranh ấy, thành công ở mỗi nước sẽ gắn chặt và là thắng lợi chung của cả hai nước. Qua đó, phát huy...
Tại sao cần thực hiện chiến lược mới điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV? Dự phòng trước phơi nhiễm HIV mà chúng ta quen gọi là PrEP (xuất phát từ cụm từ tiếng Anh - Pre-Exposure Prophylaxis) là một chiến lược mới điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV đối với những người chưa nhiễm HIV. Biện pháp này có khả năng giảm...
Tiếp cận viên cộng đồng - Giảm thiểu nguy cơ nhiễm HIV và tăng xét nghiệm Nghiên cứu toàn diện về tiếp cận đồng đẳng cho thấy, hoạt động này làm tăng đáng kể kiến ​​thức và xét nghiệm HIV, đồng thời giảm hành vi nguy cơ.
Còn thiếu thống nhất trong các biện pháp can thiệp giảm tác hại Giữa hệ thống pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS với hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy hiện còn thiếu thống nhất liên quan đến các biện pháp can thiệp giảm tác hại.