Bàn về thẩm quyền, trách nhiệm cai nghiện tại gia đình, cộng đồng Theo dự thảo Luật phòng chống ma túy sửa đổi, bổ sung (Luật PCMT) sắp trình ra Quốc hội thì biện pháp cai nghiện tại gia đình, cộng đồng (CNGĐCĐ) sẽ do Chủ tịch UBND cấp huyện đảm nhiệm. Đây là vấn đề rất mới có tầm ảnh hưởng đến...
Điểm tư vấn điều trị nghiện tại cộng đồng: Hiệu quả nhiều, khó khăn không ít Truyền thông, tư vấn; tiếp cận, động viên người nghiện ma túy tham gia điều trị cắt cơn giải độc, điều trị rối loạn thể chất, tâm thần; hỗ trợ chuyển gửi đến các dịch vụ xã hội; kết nối dạy nghề, cho vay vốn, tạo việc làm cho người...
Kinh tế ban đêm ở Việt Nam – cẩn trọng những góc tối trong sự phát triển Đi kèm với những mặt sáng, những triển vọng của phát triển kinh tế ban đêm vẫn luôn tồn tại những bất cập, khó khăn trong công tác quản lý, điều hành, đặc biệt là nguy cơ gia tăng các tệ nạn xã hội như mại dâm, ma tuý, cờ...
Kinh nghiệm quốc tế trong giảm bạo lực đối với người bán dâm Tổ chức Aidsfonds Hà Lan (đơn vị có 3 thập kỷ kinh nghiệm trong việc ứng phó với AIDS, bằng cách tiếp cận và thu hút sự tham gia của các nhóm và cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất) đã sử dụng mô hình 3 can thiệp (gọi...
‘Lấy nạn nhân làm trung tâm’ trong hỗ trợ người bị mua bán Qua gần 10 năm thực hiện Luật phòng, chống mua bán người (PCMBN), với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tổ chức xã hội và cộng đồng cùng sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, công tác phòng,...