Điều trị nghiện bằng Methadone từ góc nhìn kinh tế-xã hội Mỗi USD chi cho chương trình điều trị nghiện bằng Methadone sẽ tiết kiệm được 7 USD. Tại Việt Nam, chương trình đã giúp giảm tỷ lệ sử dụng các chất dạng thuốc phiện từ 100% xuống còn 9% với những người được điều trị.