Cần bổ sung cơ chế, chính sách xã hội hóa công tác cai nghiện Nhằm tăng cường công tác cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc, cơ quan Nhà nước cần có quy định cụ thể về chế độ, chính sách trong công tác cai nghiện. Đặc biệt là chính sách khuyến khích các tổ chức cai nghiện dân lập và cần...
Kinh nghiệm tuyên truyền trong tấn công tội phạm ma túy tuyến Việt-Lào Tuyến biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào trong những năm qua luôn được xác định là một trong những tuyến nóng bỏng, phức tạp về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy...
Hiệp đồng ngăn chặn ma tuý từ sớm, từ xa Nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống ma túy vừa là yêu cầu cấp bách, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân trong đấu tranh ngăn chặn ma...
Nghiện ma túy và xử lý hình sự như thế nào Nước ta đã tham gia 3 Công ước của LHQ về kiểm soát ma túy, đã bỏ việc xử lý hình sự với người nghiện. Đến nay, trước tình hình ma túy phức tạp, có nên xử lý hình sự người nghiện và nếu áp dụng thì đối tượng nào...
Nghiên cứu cơ chế đặc thù ngăn chặn bóng cười Đã đến lúc phải đưa “bóng cười” vào danh mục cấm và có biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn cung. Khi ấy, những vi phạm nghiêm trọng, mang tính hệ thống cần xem xét xử lý hình sự. Trong khi đó, Hà Nội cũng đang nghiên cứu đề xuất...