Chung tay bảo vệ an ninh, trật tự biên giới Chỉ có thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức phong trào quần chúng nhân dân, tạo được sức mạnh của cả cộng đồng, mới có thể đẩy lùi được tội phạm về ma túy và các tệ nạn xã hội. Đồng thời, quan tâm, đầu...
Phòng, chống tệ nạn xã hội: Tăng cường các giải pháp đồng bộ, có hiệu quả Sau hơn ba thập kỷ thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã xây dựng được cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, từng bước đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa với nhiều thành tựu quan trọng...
Cuộc chiến gian nan và vấn đề thực sự của ma tuý Chất ma túy cũng giống như muôn vàn vật chất khác trong thế giới tự nhiên, nó tồn tại khách quan độc lập với ý thức con người, nhưng hành vi, ý chí của con người thì điều khiển được. Do đó để đấu tranh hiệu quả với tệ nạn...
Quan điểm về phòng chống ma tuý của các nước trên thế giới Nhìn chung, các quốc gia trên thế giới đều nhận thức được những nguy hại mà tệ nạn và tội phạm ma túy (TPMT) gây ra cho sự hòa bình, an ninh toàn cầu.
Hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song công tác phòng, chống HIV/AIDS vẫn đang gặp không ít khó khăn. Do đó, dịch HIV/AIDS vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm HIV cao trong cộng đồng.