Ngăn chặn cung đường vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia trên biển Bộ Công an nhận định, hiện tại vùng biển nước ta đã hình thành các đường dây vận chuyển, buôn bán, sản xuất ma túy xuyên quốc gia với những thủ đoạn mới hết sức tinh vi. Do đó, sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác...
Hỗ trợ người bán dâm hoàn lương, tái hoà nhập cộng đồng Bên cạnh tình hình người nghiện và tội phạm ma tuý ngày càng gia tăng, tệ nạn mại dâm được các cơ quan chức năng đánh giá là vẫn nóng và có chiều hướng biến tướng phức tạp, đa dạng về đối tượng tham gia hoạt động dưới những vỏ...
Cần bổ sung cơ chế, chính sách xã hội hóa công tác cai nghiện Nhằm tăng cường công tác cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc, cơ quan Nhà nước cần có quy định cụ thể về chế độ, chính sách trong công tác cai nghiện. Đặc biệt là chính sách khuyến khích các tổ chức cai nghiện dân lập và cần...
Kinh nghiệm tuyên truyền trong tấn công tội phạm ma túy tuyến Việt-Lào Tuyến biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào trong những năm qua luôn được xác định là một trong những tuyến nóng bỏng, phức tạp về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy...
Hiệp đồng ngăn chặn ma tuý từ sớm, từ xa Nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống ma túy vừa là yêu cầu cấp bách, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân trong đấu tranh ngăn chặn ma...