Truyền thông - "Vaccine" hiệu quả trong phòng, chống HIV/AIDS Trong bối cảnh gần 40 năm các nhà khoa học trên thế giới vẫn chưa tìm được vaccine thực sự để dự phòng lây nhiễm HIV thì truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân được coi là vaccine trong phòng, chống HIV/AIDS.
Hợp tác chặt chẽ trong phòng, chống ma túy ở biên giới Việt Nam - Lào Biên giới Việt Nam - Lào có chiều dài 2.340 km với 7 cửa khẩu quốc tế, 9 cửa khẩu quốc gia và hàng trăm đường mòn, lối mở qua biên giới tiếp giáp với 10 tỉnh của nước bạn Lào. Đặc biệt phần lớn tuyến biên giới này đều...
Nhiều thành tựu đáng tự hào và cơ hội kết thúc dịch AIDS Kể từ ca nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện vào năm 1990, tính đến nay, Việt Nam đã trải qua 30 năm ứng phó với đại dịch HIV/AIDS. Nhờ những nỗ lực trong công tác phòng, chống HIV, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự...
Những bài học kinh nghiệm sau 30 năm đương đầu với HIV/AIDS Trong suốt 30 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi công tác phòng, chống HIV/AIDS là một trong những công tác trọng tâm, thường xuyên và lâu dài cần tập trung chỉ đạo nhằm huy động sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị, của toàn...
Phòng chống ma túy giai đoạn mới: Cần đổi mới cả về tư duy, biện pháp và cách làm Công tác phòng, chống ma tuý giai đoạn 2021-2025 rất cần được quan tâm, tập trung chỉ đạo, đổi mới cả về tư duy, biện pháp và cách làm; tăng cường đầu tư các nguồn lực, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, mọi...