Phòng chống ma túy giai đoạn mới: Cần đổi mới cả về tư duy, biện pháp và cách làm Công tác phòng, chống ma tuý giai đoạn 2021-2025 rất cần được quan tâm, tập trung chỉ đạo, đổi mới cả về tư duy, biện pháp và cách làm; tăng cường đầu tư các nguồn lực, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, mọi...
Bàn về thẩm quyền, trách nhiệm cai nghiện tại gia đình, cộng đồng Theo dự thảo Luật phòng chống ma túy sửa đổi, bổ sung (Luật PCMT) sắp trình ra Quốc hội thì biện pháp cai nghiện tại gia đình, cộng đồng (CNGĐCĐ) sẽ do Chủ tịch UBND cấp huyện đảm nhiệm. Đây là vấn đề rất mới có tầm ảnh hưởng đến...
Điểm tư vấn điều trị nghiện tại cộng đồng: Hiệu quả nhiều, khó khăn không ít Truyền thông, tư vấn; tiếp cận, động viên người nghiện ma túy tham gia điều trị cắt cơn giải độc, điều trị rối loạn thể chất, tâm thần; hỗ trợ chuyển gửi đến các dịch vụ xã hội; kết nối dạy nghề, cho vay vốn, tạo việc làm cho người...
Kinh tế ban đêm ở Việt Nam – cẩn trọng những góc tối trong sự phát triển Đi kèm với những mặt sáng, những triển vọng của phát triển kinh tế ban đêm vẫn luôn tồn tại những bất cập, khó khăn trong công tác quản lý, điều hành, đặc biệt là nguy cơ gia tăng các tệ nạn xã hội như mại dâm, ma tuý, cờ...
Kinh nghiệm quốc tế trong giảm bạo lực đối với người bán dâm Tổ chức Aidsfonds Hà Lan (đơn vị có 3 thập kỷ kinh nghiệm trong việc ứng phó với AIDS, bằng cách tiếp cận và thu hút sự tham gia của các nhóm và cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất) đã sử dụng mô hình 3 can thiệp (gọi...