Thanh Hóa thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2019

Thứ sáu 15/02/2019 13:00

Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, năm 2019 này, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ về y tế, tâm lý, tạo việc làm, kết hợp với các biện pháp giảm hại và dự phòng lây nhiễm HIV, bệnh lây truyền qua đường tình dục cho người bán dâm.

Đồng thời tập trung các nguồn lực đầu tư cho công tác phòng, chống mại dâm, nhất là ở các địa bàn trọng điểm.

Mục đích của Chương trình là nhằm triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; phòng ngừa, tiến tới đẩy lùi tệ nạn mại dâm dưới mọi hình thức; xóa bỏ mại dâm trẻ em; đặt công tác phòng, chống mại dâm trong mối quan hệ với phòng, chống tội phạm về mua bán người và bóc lột tình dục phụ nữ, trẻ em; bảo vệ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, danh dự, nhân phẩm của con người, hạnh phúc gia đình, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đặc biệt là hỗ trợ về y tế, tâm lý, tạo việc làm, kết hợp với các biện pháp giảm hại và dự phòng lây nhiễm HIV, bệnh lây truyền qua đường tình dục cho người bán dâm; tập trung các nguồn lực đầu tư cho công tác phòng, chống mại dâm, nhất là ở các địa bàn trọng điểm.

UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện phòng, chống mại dâm phải có sự lãnh đạo mạnh mẽ, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền; phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội và nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống mại dâm, kết hợp đồng bộ công tác phòng, chống mại dâm với các chương trình kinh tế - xã hội khác. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả và đảm bảo đúng tiến độ các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch.

Tập trung tuyên truyền đẩy lùi tệ nạn mại dâm; tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác phòng, chống mại dâm các cấp, người có nguy cơ cao tham gia tệ nạn mại dâm; các hoạt động can thiệp dự phòng; đấu tranh, kiểm tra phòng, chống mại dâm; xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm...

Vĩnh Hoàng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh