TP Bắc Giang: Duy trì 12 xã, phường không có tệ nạn mại dâm

Thứ năm 10/11/2016 12:12

Ngày 07/11/2016, thành phố Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020.

Lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm với các hoạt động xã hội

Theo đó, giai đoạn 2016-2020, thành phố Bắc Giang lấy công tác phòng ngừa làm nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống mại dâm; kiên quyết ngăn chặn sự gia tăng tệ nạn mại dâm; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu tệ nạn xã hội; tạo điều kiện cho người lao động, người bán dâm, nạn nhân bị mua bán vì mục đích mại dâm… được tiếp cận thông tin, kiến thức, chính sách xã hội, hòa nhập cộng đồng. Đến năm 2020, toàn thành phố phấn đấu 100% xã, phường xây dựng lồng ghép và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội, phòng, chống mua bán người tại địa phương. Đồng thời, tiếp tục duy trì 12 xã, phường trên địa bàn thành phố đạt tiêu chuẩn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm.

Để làm tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn 2016-2020, thành phố tập trung đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên cơ sở thường xuyên quán triệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống mại dâm đến các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn; tập trung chỉ đạo lồng ghép với các chương trình an sinh xã hội như: Chương trình giảm nghèo; dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; chương trình phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống mua bán người…

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tại cộng đồng thông qua các buổi thảo luận nhóm, tư vấn hỗ trợ; các hoạt động tuyên truyền tại các cụm công nghiệp, trường học, trong đó tập trung tuyên truyền vào các nhóm có nguy cơ cao như: học sinh, người lao động chưa có việc làm, nữ thanh, thiếu niên, nhóm lao động di cư… đảm bảo an toàn, phù hợp với khả năng, điều kiện của từng đối tượng. Tiếp tục đẩy mạnh phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm, mua bán người vì mục đích mại dâm. Xây dựng các mô hình hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm. Đồng thời, duy trì và tiếp tục xây dựng phường, xã lành mạnh không có không có tệ nạn mại dâm…

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban MTTQ thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND các xã, phường trên địa bàn cần tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, phòng, chống mại dâm trong cộng đồng dân cư. Phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và xây dựng phường, xã lành mạnh không có tệ nạn xã hội. UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo đạt kết quả cao; phối hợp làm tốt công tác cho vay vốn, giải quyết việc làm cho các đối tượng bị bán dâm, hỗ trợ phụ nữ bị buôn bán từ nước ngoài trở về địa phương để có việc làm ổn định tái hòa nhập cộng đồng…

Theo UBND tỉnh Bắc Giang

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh