Sơn La: Duy trì hơn 190 xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm

Thứ tư 30/01/2019 17:10

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2019 nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo sự đồng thuận, quyết tâm của toàn xã hội, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống tệ nạn mại dâm trên các phương tiện thông tin đại chúng: triển khai đồng loạt, rộng khắp đến các xã, phường, thị trần; lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm với tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người.

Đẩy mạnh công tác đấu tranh tội phạm liên quan đến tệ nạn mại dâm; đấu tranh, triệt phá các tệ nạn xã hội, giảm tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; giảm tác hại của hoạt động mại dâm.

Thực hiện tốt việc triển khai công tác hỗ trợ về pháp lý, y tế, đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội của người bán dâm, tạo cơ hội giúp họ hòa nhập cộng đồng bền vững.

Triển khai các chương trình hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người bán dâm hoàn lương; lồng ghép với các chương trình dạy nghề, tạo việc làm xóa đói, giảm nghèo của địa phương.

Cụ thể, trong năm 2019 phấn đấu 90% số xã, phường, thị trấn tổ chức ít nhất được 1 lần các hình thức tuyên truyền phòng ngừa mại dâm. Định kỳ hàng quý có ít nhất một lần đưa thông tin về công tác phòng, chống mại dâm trên Báo Sơn La hoặc phát sóng trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Đài phát thanh và truyền hình các huyện, thành phố.

Tổ chức thống kê các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, thuộc địa bàn các huyện, thành phố theo định kỳ 6 tháng và năm.

Tiếp tục duy trì 193/204 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; 100% số xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng xã, phường, thị trần lành mạnh không có tệ nạn mại dâm năm 2019 và các năm tiếp theo. Duy trì các mô hình phòng chồng, mại dâm từ xã, phường, thị trấn tại 3 phường và 7 thị trấn theo Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh về việc chọn địa bàn triển khai duy trì mô hình xã, phường thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm năm 2015. Xây dựng mới mô hình phòng ngừa mại dâm từ xã, phường, trấn.

Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh tổ chức 16 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm trên 40 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn toàn tỉnh. Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm huyện, thành phố tổ chức rà soát, thống kê và kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn quản lý.

Các ngành: Công an, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế, Lao động- Thương bình và Xã hội đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo chuyên ngành tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Bên cạnh đó, triệt xóa 100% các tụ điểm hoạt động mại dâm đã được phát hiện; đấu tranh, xử lý những cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh có biểu hiện liên quan đến tệ nạn mại dâm. Điều tra, truy tố và xét xử 100% các vụ án liên quan đến tệ nạn mại dâm...

Nhật Thy

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh