Hà Nội: Xây dựng, duy trì 80% xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm

Thứ năm 17/01/2019 17:17

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND, triển khai công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố năm 2019.
Theo kế hoạch, UBND thành phố giao chỉ tiêu cho các ngành chức năng phát hiện, khám phá, xử lý hình sự 150 vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm. Xét xử 100 vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm. Triệt xóa các điểm, tụ điểm nghi ngờ có hoạt động mại dâm tại địa bàn công cộng và trong cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn thành phố.

Đội kiểm tra liên ngành 178 thành phố tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại 60 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn Hà Nội. Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã kiểm tra đạt 80% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn quản lý. Triển khai công tác phòng chống mại dâm theo nội dung mô hình phòng, chống mại dâm cấp xã tại 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội. Xây dựng, duy trì 80% tổng số xã, phường, thị trấn (470/584 xã, phường, thị trấn) không có tệ nạn mại dâm.

Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, UBND thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Đơn cử, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống mại dâm; hệ lụy của mại dâm đối với đời sống xã hội; nêu gương điển hình người tốt, việc tốt, mô hình tốt, những địa phương có cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm góp phần thay đổi nhận thức của nhân dân về tệ nạn mại dâm.

Chú trọng tuyên truyền trực tiếp, vận dụng các hình thức văn hóa, văn nghệ, áp dụng các phương tiện hiện đại nâng cao hiệu quả, chất lượng tuyên truyền. Tập trung tuyên truyền tại các xã, phường, thị trấn khu vực giáp ranh, phức tạp về tệ nạn mại dâm, khu vực có nhiều trường đại học, khu trọ của sinh viên, lao động ngoại tỉnh.

Huy động các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở tham gia tư vấn, vận động nhân dân không định kiến, xóa bỏ kỳ thị, hỗ trợ, giúp đỡ người bán dâm không tái vi phạm tệ nạn xã hội.

Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội và các tổ chức chính trị xã hội thành phố trong công tác thông tin, tuyên truyền, vận động gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Gắn với phong trào xây dựng gia đình, làng, phố, cơ quan, đơn vị văn hóa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống mại dâm. Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước, công tác xã hội để làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm ở địa phương. Tổ chức tập huấn, hội thảo, học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm; Ban Chỉ đạo 138 các cấp; kiện toàn tổ công tác liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm và Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp.

Huy Thành

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh