Hải Dương: Tệ nạn mại dâm luôn được kiểm soát Báo cáo tổng kết 5 năm chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 của UBND tỉnh Hải Dương cho thấy, 5 năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh triệt phá tệ nạn mại dâm nên tình hình hoạt động của...
Yên Bái: Không có điểm “nóng” về mại dâm Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Yên Bái cho thấy, công tác phòng chống mại dâm trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích...
Tiền Giang: Phối hợp đồng bộ trong phòng chống mại dâm Sự phối hợp đồng bộ của các ngành, các cấp và sự hưởng ứng của quần chúng nhân dân tỉnh Tiền Giang trong việc thực hiện các giải pháp về phòng chống tệ nạn mại dâm đã góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ nạn mại dâm...
Ba mô hình phòng chống mại dâm hiệu quả tại Khánh Hoà Trong những năm qua, để giảm tác hại của tệ nạn mại dâm, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai hiệu quả 3 mô hình phòng, chống mại dâm trên địa bàn gồm: Mô hình chuyển đổi giáo dục, chữa trị và hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng; Mô...
Bắc Kạn: Thí điểm mô hình phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng Trong năm 2015, tỉnh Bắc Kạn sẽ thực điểm thí điểm “Mô hình phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng kết hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại về phòng, chống HIV trong phòng, chống mại dâm” tại 2 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đồng...