Sơn La: Duy trì gần 200 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm Duy trì 193/204 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; 100% số xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm năm 2020 và các năm tiếp theo.
Phú Yên: Hơn 100 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm Trong năm 2019, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Phú Yên tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về cai nghiện ma túy, phòng chống mại dâm, phòng chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán (PCMD, PCMBN) và đạt được mốt số...
Sơn La: Duy trì gần 200 xã, phường không tệ nạn mại dâm Trong năm 2019, tỉnh phần đấu chỉ tiêu xây dựng mới 5 mô hình phòng ngừa mại dâm từ xã, phường, trấn. Từ nay đến cuối năm, địa phương tiếp tục duy trì 193/204 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; 100% số xã, phường,...
Anh: Chính phủ thắt chặt chi tiêu, phụ nữ khuyết tật thành gái mại dâm Suốt 5 năm qua, Alice, một cô gái khuyết tật, phải làm gái mại dâm để kiếm sống. Không chỉ Alice, nhiều phụ nữ khuyết tật ở Anh khác cũng đang phải bán thân để sinh tồn.
Sơn La: Truyền thông phòng ngừa mại dâm bằng nhiều hình thức Hoạt động truyền thông phòng ngừa tệ nạn mại dâm sẽ được Sơn La triển khai thông qua nhiều hình thức, như: Tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền lưu động, tập huấn, đưa tin bài trên phương tiện thông tin đại chúng và phát hành các ấn phẩm...