Sóc Trăng triển khai nhiều mô hình phòng, chống mại dâm Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Sóc Trăng triển khai nhiều mô hình phòng, chống mại dâm tại các địa phương, mang lại hiệu quả tích cực.
Hà Nội: Tăng cường phối hợp liên ngành phòng, chống mại dâm Các Sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch phòng chống mại dâm, đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai đến các đơn vị trực thuộc...
Nghệ An: Tăng cường các biện pháp phòng, chống mại dâm Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2020 chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm, xử lý triệt để các tụ điểm phức tạp về mại dâm...
Phú Thọ: Xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ xã hội cho người bán dâm tại cộng đồng Năm 2020, tỉnh Phú Thọ sẽ xây dựng một mô hình cung cấp dịch vụ xã hội cho người bán dâm tại cộng đồng.
Đồng Nai: Đấu tranh tội phạm liên quan đến mại dâm Theo Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn của UBND tỉnh Đồng Nai, năm 2020, các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm chứa, môi giới, tổ chức hoạt động mại dâm, giải quyết triệt để tụ điểm phức tạp về...