“Chúng tôi là phụ nữ” Với các hoạt động tiếp cận, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi, chuyển gửi, tổ chức thực hiện các hoạt động sinh kế, Câu lạc bộ “Chúng tôi là phụ nữ” ở thành phố Cần Thơ từng bước giúp phụ nữ nghiện ma tuý đang hoạt động bán...
Hiệu quả mô hình thí điểm hỗ trợ hoà nhập cộng đồng cho người mại dâm Thông qua biện pháp hỗ trợ về đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, khám và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trang bị các kiến thức cơ bản về kỹ năng sống giúp, TPHCM đã giúp nhiều phụ nữ mại dâm hoà nhập cộng đồng...
Hướng dẫn phát triển sinh kế bền vững cho phụ nữ dễ bị tổn thương Trong 2 ngày 20-21/1/2015, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với tổ chức Plan tại Việt Nam tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn phát triển sinh kế bền vững cho phụ nữ dễ bị...
TP.HCM giúp đỡ người bán dâm tiếp cận dịch vụ xã hội Hôm nay (7/1), Cục phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM, Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng thí điểm...
Hỗ trợ hoà nhập cộng đồng cho nữ thanh niên từng hoạt động mại dâm Trong công tác phòng, chống mại dâm, tư vấn, hỗ trợ người bán dâm học nghề, giúp họ có cơ hội chuyển đổi công việc là một trong những biện pháp quan trọng.