Yên Bái phấn đấu không phát sinh các tụ điểm phức tạp về ma túy

Thứ sáu 12/10/2018 08:00

Nhằm phát huy vai trò và trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý điều hành của các cấp chính quyền; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy. Lồng ghép việc thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội khác trên địa bàn tỉnh vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.

Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2020 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức về phòng, chống ma túy với hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp tại 100% xã, phường, thị trấn, trường học, khu công nghiệp, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, cá nhân, từ đó tích cực tham gia phòng, chống ma túy; Số vụ phạm tội sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy mức độ nghiêm trọng trở lên được phát hiện, xử lý tăng từ 5% trở lên so với năm trước; không phát sinh các tụ điểm phức tạp về ma túy, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, giảm diện tích cây có chứa chất ma túy trồng trái phép so với năm trước và triệt phá 100% diện tích phát hiện được.

Phấn đấu hạn chế phát sinh người nghiện mới, mỗi năm trên 1% số người nghiện có hồ sơ quản lý được đưa ra khỏi diện và giảm trên 1% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy so với năm trước; đến năm 2020 có trên 20% số xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy giảm mức độ phức tạp so với năm 2015; hằng năm, mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng ít nhất 01 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn; Hằng năm, 80% số người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện; các cơ sở điều trị nghiện ma túy tập trung của tỉnh đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về cai nghiện ma túy.

Để đạt được mục tiêu đề ra đến năm 2020 tỉnh sẽ triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm như: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy với nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với từng vùng, miền, từng loại đối tượng; chú ý tập trung tuyên truyền về tác hại và xu hướng sử dụng các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần và một số chất ma túy mới; lồng ghép với tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật và phát triển kinh tế, xã hội khác tại địa phương. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng, duy trì hoạt động của các mô hình điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy. Chủ động nắm tình hình, tổ chức đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với tội phạm ma túy; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là tại địa bàn trọng điểm, phức tạp. Mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Kiểm soát, quản lý chặt chẽ các loại tiền chất đang sử dụng trong sản xuất công nghiệp, y tế liên quan đến ma túy để phòng ngừa việc sử dụng các chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần hợp pháp vào hoạt động tội phạm về ma túy; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý triệt để những hành vi liên quan đến trồng cây có chứa chất ma túy và sản xuất trái phép ma túy, nhất là ma túy tổng hợp. Tổ chức quản lý chặt chẽ người nghiện; thực hiện có hiệu quả việc rà soát, thống kê, phân loại người nghiện ma túy; tiếp tục đổi mới, mở rộng các hình thức, biện pháp dự phòng nghiện ma túy, cai nghiện và giảm tác hại cho người nghiện ma túy; hỗ trợ, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện. Tăng cường khả năng chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện và mở rộng các hình thức, biện pháp xã hội phòng, chống ma túy; huy động đa dạng các nguồn lực hợp pháp tham gia phòng, chống ma túy.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

Vĩnh Hoàng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh