Quảng Nam: Nâng cao công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện

Thứ tư 19/09/2018 10:15

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021.

Bên trong một cơ sở cai nghiện. Ảnh Internet

Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân đối với công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; tăng cường nguồn lực đầu tư nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, điều trị, hỗ trợ người nghiện, người sau cai nghiện ma tuý; nâng cao hiệu quả công tác dự phòng nghiện ma tuý, lây nhiễm HIV/AIDS; tiến tới giảm cơ bản số người nghiện góp phần đảm bảo an sinh, an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Cụ thể, đến năm 2021 nâng khả năng tiếp nhận điều trị của cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh lên 300 học viên (trong đó khu cai nghiện bắt buộc tiếp nhận 250 học viên; khu cai nghiện tự nguyện tiếp nhận 50 học viên); 80% người nghiện ngoài cộng đồng được tư vấn, hỗ trợ điều trị; 100% người thuộc diện quản lý sau cai nghiện theo quy định có nhu cầu được hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, vay vốn, hoà nhập cộng đồng; giảm 10-15% tỷ lệ tái nghiện.

Nội dung hỗ trợ gồm: Đầu tư nâng cấp, cải tạo, nâng cao chất lượng điều trị cho Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh; quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh (hỗ trợ hằng tháng bằng 1,0 mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, áp dụng từ tháng 9/2018); thành lập Điểm tư vấn hỗ trợ điều trị nghiện ma tuý tại cộng đồng; xây dựng và nhân rộng các mô hình hỗ trợ người nghiện, người sau cai nghiện tại cộng đồng.

Trong đó, xây dựng và nhân rộng các mô hình hỗ trợ người nghiện, người sau cai nghiện tại cộng đồng với 5 mô hình, gồm: Hỗ trợ thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn xây dựng mô hình điều trị cắt cơn, giải độc tại cộng đồng; Hỗ trợ thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn xây dựng mô hình giáo dục cộng đồng về phòng, chống ma tuý; Hỗ trợ phường Thanh Hà, thành phố Hội An; thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành và thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My xây dựng và nhân rộng mô hình dạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Định mức kinh phí hỗ trợ năm đầu tiên 50 triệu đồng/mô hình; mỗi năm tiếp theo là 30 triệu đồng/mô hình; lộ trình thực hiện từ năm 201-2021.

Huyền Linh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh