Câu hỏi: Quy trình cai nghiện ma túy tại các Trung tâm chữa bệnh Giáo dục – Lao động xã hội gồm những giai đoạn nào? Nội dung cụ thể của giai đoạn đầu tiên?

Thứ bảy 21/04/2012 09:00

Trả lời:
    
1) Theo quy định tại TTLT số 41/2010/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma túy tại các Trung tâm chữa bệnh Giáo dục – Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thì quy trình cai nghiện gồm 5 giai đoạn, cụ thể là:
   
    1. Giai đoạn tiếp nhận, phân loại;

    2. Giai đoạn điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội;

    3. Giai đoạn giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách;

    4. Giai đoạn lao động, trị liệu, học nghề;
   
    5. Giai đoạn phòng, chống tái nghiện, chuẩn bị tái hoà nhập cộng đồng.
 
 2) Nội dung cụ thể của giai đoạn tiếp nhận, phân loại bao gồm:

a. Tư vấn cho người nghiện ma túy, gia đình người nghiện ma túy về phương pháp cai nghiện, vai trò, trách nhiệm của gia đình để động viên người thân họ sẵn sàng cai nghiện.

b. Khám sức khỏe ban đầu và lập hồ sơ bệnh án theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này.

c. Kiểm tra đồ dùng cá nhân; loại trừ các chất ma túy kể cả chất gây nghiện, các thuốc có dẫn suất từ ma túy nhóm chất dạng thuốc nghiện.

d. Xét nghiệm, phát hiện chất ma túy và các xét nghiệm khác theo chỉ định của bác sỹ.

đ. Hướng dẫn người nghiện ma túy thực hiện các quy chế quản lý người nghiện theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành các quy chế mẫu quản lý học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội.

e. Căn cứ vào hồ sơ bệnh án, các kết quả xét nghiệm và các tài liệu khác có liên quan, cán bộ tiếp nhận phân loại đối tượng theo mức độ nghiện và loại ma túy sử dụng, tình trạng sức khỏe để tiếp nhận và bố trí vào các khu điều trị.

g. Lập kế hoạch cai nghiện cho từng người nghiện ma túy dựa trên các căn cứ vào loại ma túy sử dụng, thời gian sử dụng ma túy, nguyên nhân nghiện ma túy và các rối loạn tâm lý của người nghiện ma túy.

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh