Câu hỏi: Nội dung cụ thể của giai đoạn thứ tư trong qui trình cai nghiện 5 giai đoạn tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội là gì?

Thứ năm 19/04/2012 08:00

Trả lời:

Theo qui định tại TTLT số 41/2010/TTLT/BLĐTBXH - BYT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma tuý tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện thì quy trình cai nghiện gồm 5 giai đoạn.

Nội dung cụ thể của giai đoạn thứ tư: giai đoạn lao động, trị liệu, học nghề là:

1- Lao động trị liệu: Tổ chức lao động trị liệu với mục đích phục hồi sức khỏe và kỹ năng lao động cho người cai nghiện ma tuý. Căn cứ vào sức khỏe, độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp của người nghiện ma tuý, các Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục - Lao động xã hội tổ chức lao động theo quy định tại Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở cai nghiện; trong lao động trị liệu, không được giao khoán sản phẩm quá sức của người nghiện ma tuý.

2- Dạy nghề, tạo việc làm: Tuỳ theo tình hình cơ sở vật chất, kinh phí, nhu cầu của người nghiện ma tuý, Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục - Lao động xã hội hoặc cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện có thể mở các lớp dạy nghề tạo việc làm cho người nghiện ma tuý hoặc liên kết với các cơ sở dạy nghề để tổ chức dạy nghề và cấp chứng chỉ học nghề cho người nghiện ma túy.

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh