Câu hỏi: Người sau cai nghiện ma tuý áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú được nhà nước hỗ trợ những gì?

Thứ tư 14/12/2011 16:37

Trả lời:

 Theo quy định tại Điều 2, Thông tư liên tịch số 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 12/08/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại trung tâm quản lý sau cai nghiện thì người sau cai nghiện ma tuý áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú được hỗ trợ về tư vấn, học nghề cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ tư vấn:

- Người sai cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú được tư vấn miễn phí về tâm lý, xã hội liên quan đến vấn đề phòng, chống ma tuý, tái hòa nhập cộng đồng.

- Chi hỗ trợ cho người được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) phân công trực tiếp tham gia quản lý  sau cai nghiện ma tuý (theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 94/2009/NĐ-CP) tư vấn về tâm lý, xã hội cho người sau cai nghiện ma tuý với mức như sau:

+ 20.000 đồng/buổi tư vấn/ người sau cai nghiện ma tuý;

+ 30.000 đồng/ buổi tư vấn/nhóm người sau cai nghiện ma túy (từ hai người trở lên).

 2. Hỗ trợ học nghề:

- Người sau cai nghiện ma túy nếu có nhu cầu học nghề được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hỗ trợ một lần kinh phí học nghề trình độ sơ cấp nghề: 1.000000 đồng/người/ khóa học nghề.

- Căn cứ đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí phí học nghề của người sau cai nghiện ma tuý và biên lai thu học phí của cơ sở đào tạo nghề, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hỗ trợ kinh phí học nghề cho người sau cai nghiện ma tuý. 

3.  Các mức hỗ trợ quy định tại Điều này là mức tối thiểu, tùy theo khả năng, điều kiện cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định mức hỗ trợ cao hơn để tạo điều kiện cho người sau cai nghiện ma túy có việc làm, thu nhập ổn định .   

 

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh