Câu hỏi: Công tác tổ chức hoạt động tư vấn cho người sau cai nghiện tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục Lao động Xã hội được thực hiện như thế nào?

Thứ bảy 21/04/2012 14:00

Trả lời:
Theo Điều 19 của Quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động Xã hội (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BLĐTBXH ngày 5 tháng 8 năm 2010 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thì tổ chức hoạt động tư vấn cho người sau cai nghiện được thực hiện như sau:

1. Việc thực hiện tư vấn phải do bộ phận chuyên trách về tư vấn trong Trung tâm thực hiện. Tư vấn viên phải là người được đào tạo về các kỹ năng, kỹ thuật tư vấn điều trị nghiện ma tuý và phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp tư vấn.

2. Công tác tư vấn cho người sau cai nghiện phải được thực hiện dựa trên cơ sở tự nguyện từ phía người sau cai nghiện và cân đối trong các hoạt động chung của Trung tâm, bảo đảm mỗi người sau cai nghiện được tham gia các hoạt động tư vấn nhóm ít nhất 2 lần/tuần, mỗi lần không quá 60 phút, mỗi nhóm tư vấn không quá 20 người.

3. Tuỳ theo điều kiện cụ thể của đơn vị và trên cơ sở tự nguyện tham gia của gia đình người sau cai nghiện, mỗi tuần không quá một buổi, mỗi buổi không quá 60 phút.

4. Trung tâm phải bố trí phòng tư vấn cá nhân, mở ít nhất 8 tiếng mỗi ngày, có thời gian biểu hoạt động cụ thể, sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn trực tiếp khi người sau cai nghiện có nhu cầu. Phòng tư vấn có tủ đựng hồ sơ tư vấn, có khóa để đảm bảo tính bảo mật. Khuyến khích việc tư vấn trong thời gian sinh hoạt cá nhân của người sau cai nghiện.

5. Dịch vụ tư vấn cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Trường hợp ngưòi sau cai gặp các vấn đề tâm lý phức tạp, vượt quá khả năng của cán bộ Trung tâm thì Trung tâm được phép mời cán bộ tư vấn chuyên nghiệp và phù hợp.

6. Người sau cai nghiện khi có nhu cầu tư vấn cá nhân cần thông báo cho cán bộ quản lý trực tiếp để được xếp lịch tư vấn. Tùy vào tính chất nhu cầu tư vấn của người sau cai nghiện, cán bộ quản lý trực tiếp và cán bộ tư vấn quyết định thời điểm thích hợp thực hiện tư vấn cá nhân cho người sau cai nghiện. Trong trường hợp cần thiết, Trung tâm bố trí cho người sau cai nghiện được nghỉ học văn hóa, học nghề, lao động, sản xuất hay các sinh hoạt tập thể khác để được tư vấn cá nhân.

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh